Punkt Kontaktowy Programu „Europa dla obywateli” serdecznie zaprasza
przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych,
instytucji edukacyjnych i kulturalnych na

Międzynarodowe Seminarium Kontaktowe „MAKING WAVES”.

SEMINARIUM ORGANIZOWANE JEST JUŻ PO RAZ 7. W RAMACH SIECI WSPÓŁPRACY PUNKTÓW KONTAKTOWYCH PROGRAMU „EUROPA DLA OBYWATELI” Z KRAJÓW
REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO: Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i Szwecji.

SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO OSÓB REPREZENTUJĄCYCH ORGANIZACJE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
INSTYTUCJE EDUKACYJNE, BADAWCZE, KULTURALNE – z Polski, Finlandii, Danii, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec i Szwecji; które SĄ ZAINTERESOWANE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYNARODOWĄ W REGIONIE BAŁTYCKIM, MAJĄ REALNĄ MOŻLIWOŚĆ JEJ PODJĘCIA PO ZAKOŃCZENIU SEMINARIUM, JAK RÓWNIEŻ – MAJĄ WSTĘPNY PLAN NA PROJEKT W RAMACH PROGRAMU „EUROPA
DLA OBYWATELI”.

Celem seminarium jest przekazanie informacji o priorytetach i zasadachprogramu “Europa dla obywateli”, wymiana pomysłów i dobrych praktyk, zainspirowanie do działań obywatelskich w ramach programu oraz – stworzenie przestrzeni do nawiązania partnerstw międzynarodowych w regionie, które zaowocują dobrej jakości projektami i współpracą międzynarodową w ramach programu „Europa
dla obywateli”. Podczas spotkania planowane są wystąpienia i prezentacje najlepszych praktyk w programie „Europa dla obywateli”, a znaczna część programu będzie poświęcona na pracę metodą
warsztatową nad planowanymi przez uczestników projektami międzynarodowymi.

TEGOROCZNE SEMINARIUM GOSZCZONE JEST PRZEZ DUŃSKI PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMU „EUROPA DLA OBYWATELI” I ODBĘDZIE SIĘ W KOPENHADZE W
DNIACH 17-19 WRZEŚNIA 2019 R. SEMINARIUM BĘDZIE W CAŁOŚCI PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o ZGŁASZANIE SIĘ POPRZEZ FORMULARZ REJESTRACYJNY
[1]https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScItUxkab7kVc-K4jA4a7ghlRnUX2VIVFjaX7mojFdS9N6HMw/viewform
[1]) zamieszczony na STRONIE GŁÓWNEJ wydarzenia
(http://balticseacontact.eu/bsc2019).

FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM. TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 2 SIERPNIA 2019 R.

W związku z tym, że seminarium ma charakter warsztatowy przewidziana jest ograniczona liczba miejsc –  każdy z Punktów Kontaktowych będzie dokonywał selekcji uczestników na podstawie informacji zamieszczonych w zgłoszeniu. Ze względu na napięty program wydarzenia, a także cel spotkania, jakim jest nawiązanie partnerstw międzynarodowych, nie jest zapewnione
tłumaczenie na język polski; warunkiem udziału w spotkaniu jest znajomość języka angielskiego.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały dla uczestników i wyżywienie. Polski Punkt Kontaktowy pokrywa koszty podróży oraz zakwaterowania zakwalifikowanych do udziału uczestników z Polski.

Szczegółowe informacje oraz plan spotkania znajdują się na oficjalnej stronie wydarzenia: HTTP://BALTICSEACONTACT.EU/BSC2019 .

INFORMACJE O WYDARZENIU ZNAJDUJĄ SIĘ TAKŻE NA STRONIE POLSKIEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO :
https://europadlaobywateli.pl/szkolenie/making-waves-kopenhaga-2019/ [2]

WIĘCEJ O PROGRAMIE „EUROPA DLA OBYWATELI” znajduje się na stronie
polskiego Punktu Kontaktowego: https://europadlaobywateli.pl/
oraz na profilu Facebook: www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli