Laboratorium Innowacji Społecznych 

we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni

serdecznie zapraszają na

pierwsze Targi Innowacji Społecznych,

pod hasłem Pomysły na lepsze życie

W programie m.in.:
• wystąpienia pitchingowe i prezentacje najlepszych przetestowanych
pomysłów na poprawę jakości życia osób zależnych,
• innowacyjne stoliki tematyczne, spotkania H2H oraz konsultacje
z innowatorami i innowatorkami społecznymi,
• giełda pomysłów wdrożeniowych, czyli wspólny namysł i wymiany wiedzy
w zakresie osadzania i finansowania innowacji społecznych,
• networking dla innowatorów społecznych, przedstawicieli jednostek
samorządów, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego
i biznesu,
• wystawa wybranych prototypów innowacji społecznych i filmowa prezentacja
nowatorskich rozwiązań odpowiadających na realnie zdiagnozowane problemy
społeczne.

Wydarzeniu towarzyszy wydanie najnowszej gdyńskiej publikacji Innowacje społeczne. 12 pomysłów na lepsze życie. Każdy uczestnik spotkania będzie mógł otrzymać egzemplarz w wersji drukowanej lub elektronicznej. Targi Innowacji Społecznych – Pomysły na lepsze życie odbędą się 4 czerwca (wtorek) w godz. 10:00 – 13:00 w UrbanLab – Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, al. Zwycięstwa 96/98, bud. IV).

Zgłoszenia udziału w wydarzeniu prosimy kierować do 29.05.2019r. na adres:
innowacjespoleczne@lis.gdynia.pl. Targi Innowacji Społecznych – Pomysły na lepsze życie to podsumowanie blisko trzech lat istnienia inkubatora innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych i działań upowszechniających najlepszych rozwiązań stworzonych w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę”.

To doskonała okazja do spotkania sieciującego dla innowatorów społecznych, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych z Gdyni, jak również Trójmiasta i całego woj. pomorskiego i wybranych miast Polski, których rozwijane były innowacje społeczne w ramach ww. projektu.