NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO zaprasza do udziału w otwartym KONKURSIE ofert PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU w ramach „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.

Program będzie rozwijał środowisko wolontariackie w Polsce i wdrażał rozwiązania ułatwiające oraz zachęcające obywateli do systematycznego i długoterminowego angażowania się w wolontariat.

Poszukujemy PARTNERÓW, którzy przystąpią do Programu i wraz z zespołem KORPUSU SOLIDARNOŚCI zrealizują działania prowadzące do usprawnienia i upowszechnienia WOLONTARIATU DŁUGOTERMINOWEGO w Polsce. Konkurs ma na celu wyłonienie 16 PARTNERÓW (po 1 z każdego województwa), którzy będą wspierać realizację Programu i otrzymają dotację na realizację działań adresowanych do grup prowadzących działania wolontariackie, w tym: WOLONTARIUSZY,
KOORDYNATORÓW, ORGANIZATORÓW WOLONTARIATU oraz OTOCZENIA WOLONTARIATU.

Ofertę konkursową kierujemy do ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH zorientowanych w organizowaniu wolontariatu. W złożonych ofertach oceniać będziemy przede wszystkim: doświadczenie Wnioskodawców, możliwości i potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji. W ramach składanego wniosku możliwe jest tworzenie grup partnerskich. Przewidywany czas realizacji działań przez partnerów planowany jest od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2020 roku.

NABÓR wniosków trwa OD 29.04.2019 DO 20.05.2019 DO GODZ. 14:00.
Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem SYSTEMU OBSŁUGI DOTACJI, w formie elektronicznej pod adresem:
https://generator.niw.gov.pl//

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami Konkursu oraz REGULAMINEM i potrzebną dokumentacją.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu:

TELEFONICZNEGO: Infolinia pod numerem +48 885 221 530 działa od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 15:00

MAILOWEGO: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

Zapraszamy do udziału w Konkursie i kontaktu.

Zespół Programu Korpus Solidarności