Szanowni Państwo.

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie gdyńskich organizacji pozarządowych.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 24.05.2019 O GODZINIE 13:00 W MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI.

(w sali multimedialnej Muzeum Emigracji, która znajduje się na pierwszym piętrze- wejście jest z korytarza wystaw czasowych, po lewej stronie wystawy stałej).

W programie spotkania:

1. Panie  Marta Otrębska i Anna Posłuszna z Muzeum Emigracji, opowiedzą o działaniach skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, głównie o projekcie „Muzeum Bez Wyjątku”.

2. Prezentacja dwóch gdyńskich organizacji pozarządowych:

– Stowarzyszenie „Dlaczego Nie?”.

– Centrum Współpracy Młodzieży.

3. Prezentacja Anity Parszewskiej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

W czasie prezentacji pod hasłem „MADE IN MAŁOPOLSKA – o małopolskich innowacjach społecznych” opowie o następujących rozwiązaniach:

-„Czas na aktywność! Platforma internetowa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”  – platforma społecznościowa ułatwiająca nawiązanie i podtrzymanie relacji towarzyskich przez
dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

– „Teleasystent” – aplikacja, dzięki której osoby niewidome lub słabowidzące zyskują zdalną asystę osoby trzeciej wspierającą samodzielne poruszanie się po mieście.

– „Nawigacja głosowa osób zależnych. NGOZ” – nawigacja wspierająca osoby z dysfunkcją wzroku w korzystaniu z obiektów użyteczności publicznej, takich jak urzędy, muzea, domy kultury, itp. poprzez udostępnienie udźwiękowionej  instrukcji dotyczącej przemieszczania się.

– „Zakupy bez barier” – rozwiązanie umożliwiające samodzielne wykonanie zakupów przez osoby z niepełnosprawnością, w tym niewidome/poruszające się na wózku inwalidzkim. Rozwiązanie zakłada zamontowanie w sklepach wielkopowierzchniowych przycisku, pozwalającego osobie niepełnosprawnej zgłosić chęć zrobienia zakupów przy indywidualnej, dyskretnej asyście pracownika sklepu.

-„Ścieżka moto-sensoryczna” – model projektu ścieżki moto-sensorycznej do treningu trudnych sytuacji w poruszaniu się, obejmujący projekty stanowisk usprawniająco-wzmacniających dla osób
starszych/ niepełnosprawnych, zaprojektowanych do umieszczenia w przestrzeni publicznej.

– „Innotextil” – inteligentna odzież (spodnie) wyposażona w mikroczujniki, które połączone z aplikacją – umożliwiają i wspierająca rehabilitację osoby oraz profilaktykę ruchu w warunkach
poza laboratoryjnych (podczas aktywności poza domem np. spacerów.

– „Uniodzież” – odzież  funkcjonalna tj. „płaszcz przeciwdeszczowy” będący odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku inwalidzkim.

Podczas spotkania będzie czas na dyskusję, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na istotne potrzeby mieszkańców z niepełnosprawnością. Mam nadzieję, że przedstawione przez Anitę
Parszewską propozycje będą dla nas inspiracją.

Zapraszam!

Magdalena Biegańska