Komunikat Komisji Wyborczej wyborów do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych 2019

W związku z zakończeniem prac Komisji Wyborczej do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, zgodnie z procedurą wyborczą rozpoczęło się głosowanie na zgłoszonych kandydatów (w załączeniu protokół).

Przypominamy, że głos oddawany jest na kandydatów do PROP w subregionach. Jedna organizacja może poprzeć jednego kandydata ze swego regionu.
Forma głosowania – zgodnie z procedurą wyborczą papierowo, bądź elektronicznie.

Dokumenty do pobrania:
Karta głosowania PROP 2019
Protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej PROP 26 04 2019

Termin głosowania:
29.04.2019 do 20.05.2019
do godz. 15:30 w wersji papierowej (dostarczenie do siedziby Fundacji RC: Gdańsk, Al. Grunwaldzka 5) lub elektronicznie do godz. 23:59 na adres: wyboryPROP@fundacjarc.org.pl

Komisja Wyborcza PROP