Dołącz do OTOPatrolu rezerwatu Beka

Społeczny patrol terenowych edukatorów rezerwatu Beka – OTOPatrol – to inicjatywa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (Pomorskiego Biura OTOP). Zadaniem osób zaangażowanych w OTOPatrol będzie:

 • monitorowanie najbardziej obciążonych ruchem turystycznym obszarów rezerwatu;
 • edukowanie o przyrodzie Beki;
 • instruowanie osób przebywających poza wyznaczonymi szlakami o zasadach korzystania z rezerwatu w sposób przyjazny dla przyrody.

Beka, rezerwat leżący u ujścia Redy do Zatoki Puckiej, ma wielu sympatyków wśród okolicznych mieszkańców, turystów i admiratorów przyrody. Odwiedzający nie zawsze jednak zdają sobie sprawę z konieczności przestrzegania zasad obowiązujących na terenie rezerwatu. Ma to negatywny wpływ na przyrodę, w tym ptaki znajdujące tu miejsca lęgowe i miejsca odpoczynku w trakcie sezonowych migracji.

OTOP buduje zespół wolontariuszy, którzy pomogą w zachowaniu tego przyjaznego ptakom i unikalnego pod względem przyrodniczym miejsca.

Wolontariuszom OTOPatrolu oferujemy:

 • pakiet materiałów edukacyjnych;
 • elementy odzieży terenowej;
 • szkolenie przygotowujące uczestników społecznego patrolu do pracy w rezerwacie Beka.
 

Aby dołączyć do OTOPatrolu, należy na adres pomorze@otop.org.pl wysłać zgłoszenie (wypełniony formularz) i wziąć udział w szkoleniu. Zgłoszenia przyjmuje Pomorskie Biuro OTOP. Szczegóły: https://otop.org.pl/2019/04/24/zostan-czlonkiem-otopatrolu-rezerwatu-beka/. Uczestnikiem społecznego patrolu może być osoba, która ukończyła 18 lat.

 

 

Szkolenie OTOPatrolu odbędzie się 18 maja 2019 r. (sobota, godz. 9:00 – 18:00) w Żelistrzewie (gmina Puck). Istnieje możliwość zwrotu kosztów przejazdu do kwoty 70 zł.

Wstępny program szkolenia

 • przyroda rezerwatu Beka oraz zadania ochrony czynnej wdrażane w rezerwacie przez OTOP;
 • przegląd najczęstszych przejawów nieodpowiedzialnej turystyki i rekreacji w rezerwacie;
 • zasady patrolowania, w tym bezpieczeństwa uczestników patrolu, oraz interweniowania w sytuacjach nieprzestrzegania obowiązujących reguł przez osoby odwiedzające rezerwat;
 • zasady ustalania harmonogramu pracy, komunikowania się i raportowania asystentowi społecznego patrolu;
 • wizyta w rezerwacie Beka.

Udział w szkoleniu oznacza gotowość uczestnika do pracy w charakterze wolontariusza Beki w ramach zespołu OTOPatrolu. O zarejestrowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

Dodatkowych informacji udziela Pomorskie Biuro OTOP: pomorze@otop.org.pl

 

 

OTOPatrol_zgloszenie_ szkolenie