XI Pomorski Kongres Obywatelski – „PARTNERSKIE POMORZE DLA DEMOKRACJI I ROZWOJU”

Spotkanie wszystkich środowisk Pomorzan odbędzie się 11 MAJA na UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM w gmachu Wydziału Nauk Społecznych (Gdańsk, ul. J. Bażyńskiego 4) w godz. 10.00‑17.30. Będziemy rozmawiali m. in. o partnerstwie w edukacji i edukacji do partnerstwa, o partnerskiej gospodarce oraz o partnerskich relacjach pomiędzy władzą samorządową a organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. W ramach sesji plenarnej otwierającej wydarzenie będzie można usłyszeć wypowiedzi m. in. prof. JERZEGO BRALCZYKA, prof. ADAMA D. ROTFELDA, Marszałka Województwa Pomorskiego MIECZYSŁAWA STRUKA, Prezydent Gdańska ALEKSANDRY DULKIEWICZ oraz prof. CEZAREGO OBRACHTA­‑PRONDZYŃSKIEGO. Bardzo interesująco zapowiada się również dyskusja plenarna zamykająca obrady pt. _Czy demokracja potrzebuje ładu moralnego?_ Głos w tej dyskusji zabiorą prof. MARCIN KRÓL, prof. ZBIGNIEW SZAWARSKI oraz tegoroczna maturzystka JULIA BORZESZKOWSKA, organizatorka „Marszu ponad podziałami”, inicjatywy, która odbiła się szerokim echem w całej Polsce.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie: www.kongresobywatelski.pl

 

XI PKO_program_szczegółowy ; ;