Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych na warsztaty w ramach Akademii Aktywnej Społeczności:

Niezbędnik dbania o siebie dla aktywistów i aktywistek – podejście racjonalne – warsztaty zapobiegające wypaleniu aktywistycznemu / zawodowemu

11-12 maja 2019 r.
Celem warsztatu będzie, opierając się o metody coachingowe (praca z wizją i wartościami), zbudowanie przez osoby uczestniczące osobistego planu przeciwko własnemu wypaleniu aktywistycznemu.

Zakres tematyczny

– Autodiagnoza wypalenia aktywistycznego

– Wypalenie: wstęp do teorii wg podejścia rozbieżności prof. Christiny Maslach, zagadnienie Compassion Fatigue i Moral Injoury

– Specyfika wypalenia aktywistycznego, zależności i konsekwencje

– Profilaktyka wypalenia aktywistycznego – podtrzymywanie motywacji, dbanie o dobrostan w podejściu self-care i we-care

– Metody wychodzenia z wypalenia aktywistycznego i odzyskiwanie motywacji

Metody pracy
– coaching grupowy z elementami wykładu i użyciem aktywnych metod szkoleniowych – praca nad własnymi potrzebami osób  w oparciu o wsparcie uzyskane w pracy z grupą.

Osoba prowadząca: Anna Kuliberda

W załączeniu pełna informacja i formularz zgłoszeniowy

Zapowiadam też kolejne zajęcia:

Trening umiejętności psychospołecznych

15-16 czerwca 2019 r.

Celem szkolenia jest stworzenie osobom uczestniczącym okazji do doświadczenia siebie w rożnych sytuacjach społecznych w warunkach treningowych. Udział w treningu pozwoli na rozpoznanie dominujących sposobów reagowania w sytuacjach społecznych oraz umożliwi uzyskanie informacji zwrotnych dotyczących różnych zachowań i ich wpływu na relacje społeczne.

Trening umiejętności społecznych to metoda psychoedukacyjna, której zadaniem jest poprawa funkcjonowania społecznego osób uczestniczących. Najczęściej odbywa się w formie grupowej, gdzie osoby uczestniczące podejmują proponowane przez trenera/trenerkę aktywności, które pozwalają doświadczać siebie i innych w rozmaitych sytuacjach i zadaniach grupowych, podczas których osoby uczestniczące mogą obserwować zachowania innych, oraz zwracać uwagę na to, jak same zachowują się w stosunku do innych osób. Następnie zachowania te są analizowane i udzielane są informacje zwrotne zarówno przez osoby uczestniczące sobie nawzajem jak i przez osobę prowadzącą.

Osoba prowadząca: Katarzyna Starowicz

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe będą publikowane na stronie: http://ikm.gda.pl/projekt/akademia-aktywnej-spolecznosci/

Akademia Aktywnej Społeczności to projekt wzmacniający kompetencje organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów, aktywistek, edukatorów, edukatorek

 

AAS przeciwdzialanie wypaleniu INFORMACJE

AAS przeciwdzialanie wypaleniu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY