Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Gdyni corocznie przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi. Stało się już tradycją i dobrą praktyką, że zamieszcza w nim corocznie opis najciekawszych projektów oraz dokonań gdyńskich organizacji pozarządowych zrealizowanych lub rozpoczętych w roku sprawozdawczym.

Jest to świetna okazja do promocji działań własnej organizacji oraz całego sektora pozarządowego, a także do podkreślenia, że aktywność organizacji nie przejawia się jedynie w samej statystyce – ich działania docierają prawie do wszystkich mieszkańców Gdyni – każdy może je zaobserwować codziennie w przestrzeni publicznej miasta. Działania podejmowane przez gdyńskie organizacje pozarządowe co roku trafiają statystycznie do prawie miliona osób!

Jeśli w 2018 roku Wasza organizacja rozpoczęła lub prowadziła i zakończyła projekt, którym chciałaby się pochwalić, a tym samym wypromować swoją działalność poprzez umieszczenie jego krótkiego opisu w sprawozdaniu ze współpracy za 2108 rok prosimy o przekazanie takiej informacji na adres ngo@gdynia.pl do końca kwietnia br.

Prosimy o podanie nazwy projektu, wartości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz krótkiego opisu. Mogą to być projekty finansowane przez Miasto, a także takie, które finansowane są z innych źródeł.