Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.06.2019r. (piątek) o godz. 12:00 oraz 13:00  w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych odbędą się konsultacje z prawnikiem.

Konsultacje przeznaczone są dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dla mieszkańców Gdyni.

Zgodnie z  art. 113 kodeksu pracy jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, molestowanie, mobbing, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.

Konsultacje prowadzą wolontariusze: Radca Prawny Katarzyna Urban i Radca Prawny dr Michał Urban z Kancelarii Urban Legal Kacelaria Radcy Prawnego Michał Urban  

Radca Prawny dr Michał Urban – Ukończył Studia Prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W 2011 r. obronił pracę doktorską z zakresu nieruchomości i prawa spółek. W 2012 ukończył z wyróżnieniem podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi uzyskując tytuł Menedżer HR. Licencjonowany zarządca nieruchomościami. Prowadzi kancelarię prawną specjalizującą się m.in. w prawie danych osobowych, prawie pracy, prawie cywilnym, rodzinnym oraz karnym. Szczególnym zainteresowaniem darzy prawo dotyczące osób z niepełnosprawnością i prawo antydyskryminacyjne. Doświadczony trener, szkoleniowiec i prelegent. Ekspert w zakresie prawa osób z niepełnosprawnością, orzeczenia o niepełnosprawności, renty socjalnej i renty z tytułu niezdolności do pracy. Długoletni pracownik merytoryczny i dyrektor w największej organizacji pozarządowej zajmującej się osobami z niepełnosprawnością FUNDACJA INTEGRACJA.

Radca Prawny Katarzyna Urban – Ukończyła Studia Prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W 2013 r. ukończyła podyplomowe studia „Prawo medyczne dla prawników” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze klienta w ramach Kancelarii Radcy Prawnego, jak też doświadczenie w pracy w organach ścigania. Specjalizuje się między innymi w prawie cywilnym i ochronie danych osobowych.

Gwarantujemy całkowitą poufność udzielanych porad! Z pomocy prawnika można skorzystać w siedzibie GCOP oraz mailowo. W celu skorzystania z konsultacji osobistej konieczne jest wcześniejsze zapisanie się na spotkanie pod numerem telefonu 58/ 661-35-41 lub 58/ 621-80-98.

Przewidywany czas konsultacji obejmuje godzinę.