Czas na zmiany!

Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego

Od 15 lutego do 18 marca 2019 r. mieszkańcy i mieszkanki Gdyni mogą składać propozycje zadań dzielnicowych do Budżetu Obywatelskiego oraz zgłaszać się na warsztaty, podczas których wypracowane zostaną projekty dla całego miasta.
Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego przyniesie ze sobą znaczne zmiany.

Projekty miejskie i dzielnicowe

Realizacja działań wykraczających poza jedną dzielnicę to pierwsza nowość w gdyńskim BO. W ramach budżetu wydzielona została oddzielna pula środków (1,5 mln zł) na realizację projektów, które są ważne z perspektywy całego miasta, a ich wartość może sięgać nawet 1 mln zł.

Na projekty dzielnicowe przeznaczona została kwota 8 658 500 zł. Mogą one przyjmować formę projektów małych (do 10 000 zł) bądź dużych (powyżej tej kwoty).

Rozszerzony katalog zadań

W tej edycji BO poszerzono znacznie katalog możliwych do realizacji zadań. Poza inwestycjami i remontami, można zgłaszać także tzw. działania miękkie – na przykład wydarzenia kulturalne, programy edukacyjne i zajęcia sportowe czy z zakresu ochrony zdrowia.

Procedura zgłaszania projektów

W przypadku inicjatyw dzielnicowych mieszkańcy mogą składać projekty tak, jak do tej pory – za pośrednictwem strony internetowej bo.gdynia.pl lub wypełniając papierowy formularz, dostępny w siedzibie LIS oraz centrach sąsiedzkich Przystań. Do każdego wniosku dołączone muszą być podpisy poparcia mieszkańców dzielnicy, której dotyczy projekt.

Z kolei pomysły miejskie będą wypracowywane w trakcie cyklu trzech sobotnich warsztatów. Weźmie w nich udział maksymalnie 100 mieszkańców i mieszkanek oraz miejscy urzędnicy, a wspólną pracę nad projektami poprzedzi diagnoza potrzeb. Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są od 15 lutego do 18 marca przez stronę bo.gdynia.pl oraz bezpośrednio w LIS. W ten sam sposób można zgłaszać ogólnomiejskie potrzeby, które będą punktem wyjścia do prac na warsztatach.

Głosowanie

Wybór projektów, które trafią do realizacji, nastąpi w formie głosowania. Odbędzie się ono między 17 czerwca a 1 lipca 2019 r. Lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona do 8 lipca.

W budżecie miasta zapisane zostaną projekty o najwyższym poparciu, mieszczące się
w puli środków przeznaczonych czy to dla dzielnicy, czy dla całego miasta. Aby projekt miejski mógł trafić do realizacji, musi na niego zagłosować co najmniej 1000 osób. W przypadku projektów dzielnicowych ten próg wynosi 50 osób.

Wsparcie w przygotowaniu wniosku

Wszystkie osoby zainteresowane złożeniem projektu do gdyńskiego BO 2019 mogą uzyskać wsparcie ze strony pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych. Przez cały okres składania wniosków dzielnicowych i zapisów na warsztaty miejskie, każdy mieszkaniec i mieszkanka może zadzwonić, napisać e-mail lub przyjść do siedziby LIS i porozmawiać o swoim pomyśle lub uzyskać pomoc przy wypełnianiu formularza wniosku.

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące BO 2019 będzie można uzyskać również podczas:

 • Dnia Otwartego z BO w Laboratorium Innowacji Społecznych (sobota 16 lutego,
  w godz. 10.00-16.00, w siedzibie LIS przy ul. Żeromskiego 31),
 • spotkań konsultacyjnych „Budżet Wieczorową Porą” (każdy poniedziałek
  i czwartek między 15.02 a 18.03
  w godzinach 17.00 – 20.00, w siedzibie LIS),
 • Maratonu Pisania Projektów z udziałem urzędników (sobota 9 marca,
  10.00-16.00, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego  – wejście od ul. Stryjskiej).

 

Szczegółowe informacje o gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2019 dostępne są na stronie bo.gdynia.pl.