Złożenie deklaracji CIT-8 jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej. Zanim przeanalizujemy, jak deklarację wypełnić, zobaczmy, jak ją składamy. W 2019 r. w składaniu CIT-8 nastąpiły bowiem zmiany.

CIT-8 składa każda NGO

Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go do 31 marca do urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów).

CIT-8 to informacja (zeznanie) o tym, jakie organizacja miała przychody i koszty w poprzednim roku podatkowym, a także czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych. Zakres działalności większości organizacji sprawia, że zazwyczaj korzystają one ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, jednak muszą to wykazać m.in. właśnie za pomocą deklaracji CIT-8.