W lutym i marcu br. ogłoszone zostaną otwarte konkursy dotacyjne w ramach następujących priorytetów nowego programu – Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, który w swoim założeniu ma wspierać działalność organizacji pozarządowych  jak i same organizacje w czterech priorytetach:

Priorytet 1a.Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego;

Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich;

Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich;

Priorytet 5. Wsparcie doraźne.

         W związku z faktem, że PROO jest zupełnie nowym instrumentem wsparcia organizacji społeczeństwa obywatelskiego bardzo ważne jest uzyskanie informacji na ten temat, stąd Wojewoda Pomorski zaprasza Państwa ( tj. wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie województwa pomorskiego) na spotkanie informacyjne, które poprowadzi dla Państwa przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i przedstawi założenia oraz zasady uczestnictwa w konkursach w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Orientacyjnie czas trwania spotkania ok 2 godzin.

Zaproponowany termin spotkania 20 lutego 2019 r. godz. 10.00 sala im. Lecha Kaczyńskiego (156) Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Uprzejmie zatem proszę o potwierdzenie Państwa obecności na maila bądź na nr telefonów podane niżej do dnia 18 lutego 2019 r.

więcej informacji o projektach znajdziecie Państwo na stronie Narodowego Instytutu Wolności

https://niw.gov.pl/