Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Aktywnej Społeczności:

Prawo autorskie  – warsztaty dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury

2 – 3 marca 2019 r. (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota) i 10.00-15.00 (niedziela) w Gdańsku

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ikm.gda.pl. Formularz należy odesłać do 17.02.2019 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres:

Anna Urbańczyk

Instytut Kultury Miejskiej

Długi Targ 39/40

80-830 Gdańsk

 

Numer faxu: 58 760 72 15

Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 22.02.2019 r.

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy!

Prawo autorskie dotyczy wszystkich osób, które: organizują koncert, udzielają się w mediach społecznościowych, pokazują filmy, prowadzą projekty, przygotowują publikacje,… Może wydawać się one pewnym ograniczeniem – ale nie musi! Przyjdź na warsztaty i dowiedz się, jak każdego dnia w działalności kulturalnej i społecznej przestrzegać prawa autorskiego oraz korzystać z niego w taki sposób, by nie ograniczało Twojej innowacyjności i kreatywności


Cele warsztatu – na szkoleniu uczestniczki i uczestnicy:
– Zyskają świadomość na temat wyzwań, jakie stoją przed osobami zaangażowanymi w działalność pozarządową/kulturalną w związku z prawem autorskim – ale będą też umiały sobie z tymi wyzwaniami poradzić,
– Poznają podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego,
– Uzyskają wsparcie prawne w zakresie problemów, które napotykają w swojej codziennej działalności.


Zakres tematyczy:
– prawo autorskie, szczególnie w kontekście zasobów wykorzystywanych przez organizacje pozarządowe i instytucje kultury,
– jak zgodnie z prawem prowadzić warsztaty, pokazy filmowe, spotkania autorskie etc.,
– zarządzanie prawami autorskimi w organizacji pozarządowej/instytucji kultury,
– na co zwracać uwagę przy podpisywaniu umów prawnoautorskich,
– w jaki sposób prowadzić profile organizacji w mediach społecznościowych, by nie łamać prawa autorskiego.

– jak w organizacji wdrażać otwartość – licencje Creative Commons.

Metody pracy:
– Prezentacja połączona z wykładem,
– Rozwiązywanie kazusów prawnych powstałych w oparciu o doświadczenia
uczestniczek i uczestników,
– Praca w grupach dotycząca praktycznych aspektów działalności organizacji pozarządowych/instytucji kultury.

Osoba prowadząca:
Natalia Mileszyk – prawniczka, specjalistka ds. polityk publicznych. Zajmuje się analizą prawną i rzecznictwem w zakresie otwartych zasobów oraz swobód użytkowników treści. Prowadziła szkolenia z zakresu prawa autorskiego i otwartości m.in. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Bibliotece Narodowej i Ministerstwie Rozwoju. Zawodowo związana z Fundacją Centrum Cyfrowe, stowarzyszeniem Communia i Creative Commons. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Central European University w Budapeszcie (LLM).

 

Akademia Aktywnej Społeczności to projekt wzmacniający kompetencje organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów, aktywistek, edukatorów, edukatorek.

W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe i wegański obiad – w sobotę.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Otwarty IKM

 

Dla kogo:
organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, instytucje, osoby indywidualne z Gdańska i regionu, aktywiści, aktywistki, animatorzy, animatorki kultury.

Jak to zrobić:
Przeczytaj regulamin i pobierz wniosek na stronie: http://otwarty.ikm.gda.pl/aplikuj/
Wniosek na działanie kulturalne, społeczno-kulturalne lub edukacyjno-kulturalne złóż do 31 stycznia 2019 roku do godz. 17.00.
Zgłoszenia możesz składać pisemnie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00 w sekretariacie IKM (ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk) lub nadsyłać drogą elektroniczną na adres katarzyna.buczek@ikm.gda.pl w nieprzekraczanym terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku do godziny 17.00
Czekaj na wyniki oceny do 6 lutego 2019 roku na stronie programu www.otwarty.ikm.gda.pl

W jakich terminach można realizować wydarzenia w Otwartym IKM?
działania w 2019 roku realizujemy jedynie w poniedziałki i/lub piątki w godz. 10.00-22.00:
luty: 8, 11, 15, 18, 22, 25; marzec: 1, 4, 11, 15, 18, 22, 25, 29; kwiecień: 1, 5, 8, 15, 26

Przykładowe realizacje:
Warsztaty: warsztaty przestrzenne „Zobaczyć na nowo gdańskie Główne Miasto“, warsztaty z podstaw Polskiego Języka Migowego
Spotkania podróżnicze, o sztuce, filozofii, ekologii: „Kazachstan – w poszukiwaniu polskich śladów, Günter Grass – Filozoficzne żywioły narracji, Leśne przedszkola – moda
czy potrzeba?”
Pokazy filmowe,
Koncerty,
Działania performatywne

Kontakt:
Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, www.otwarty.ikm.gda.pl,
konsultacje telefonicznie w dniach od 15 do 31 stycznia 2019 roku w godzinach 11.00 – 15.00
(od poniedziałku do piątku) lub mailowe pod adresem katarzyna.buczek@ikm.gda.pl

Złóż swój wniosek do Otwartego IKM i działaj – zachęcamy do realizacji autorskich pomysłów!