Szanowni Państwo,

Już po raz 24. spotkamy się, aby nagrodzić najlepsze organizacje pozarządowe z naszego województwa. Nagroda,  którą w 1994 roku z inicjatywy Fundacji RC ustanowił ówczesny Wojewoda Gdański Maciej Płażyński, była pierwszym tego typu wyróżnieniem w kraju i od początku cieszyła się wielkim zainteresowaniem i prestiżem, nie tylko wśród organizacji. Nagrody główne fundują Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród sponsorów i patronów wyróżnień są również Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Senatu, Rzecznik Praw Obywatelskich, Stowarzyszenie Pomorskie w Unii, Fundusz Akumulator Społeczny i Fundacja RC. Do dziś wyróżnienia otrzymało ponad 200 organizacji obywatelskich z całego województwa pomorskiego, a laureatami nagrody głównej zostało prawie 100. Wybór co roku jest bardzo trudny, bo podmiotów zgłoszonych do konkursu jest zawsze kilkakrotnie więcej niż nagród. Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka (NBM) przy ocenie dorobku organizacji nie kieruje się jej wielkością, sławą czy stanem konta, ale skupia się na jakości zmiany, która nastąpiła w środowisku lokalnym czy regionie dzięki podejmowanym przez tę organizację inicjatywom. Można powiedzieć, że NBM jest swego rodzaju POMORSKIM ZNAKIEM JAKOŚCI dla działań obywatelskich.

Rok 2018 to ważny rok wyborów samorządowych. Od miesiąca mamy wybranych, po raz pierwszy na 5-letnią kadencję, włodarzy gmin, powiatów i województwa pomorskiego. To właśnie samorządy są najważniejszym partnerem organizacji pozarządowych. Od ich mądrości, otwartości i umiejętności współpracy zależy, czy ogromny potencjał obywatelski, nagromadzony przez lata w organizacjach pozarządowych, będzie w pełni wykorzystany.

Obecny rok to również jubileusz 25-lecia inicjatora NBM – Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Powstałe w styczniu 1993 roku było jedną z dwóch organizacji w Polsce, które za cel główny postawiły sobie wspieranie powstających inicjatyw obywatelskich, pomagając im w utrzymaniu niezależności, budowaniu profesjonalnych struktur, a przede wszystkim partnerskich relacji z innymi podmiotami życia publicznego. Nagroda Bursztynowego Mieczyka, zainicjowana i prowadzona przez wiele lat przez Fundację RC, również doczekała się szerokiego partnerstwa, w którym poza Wojewodą, Marszałkiem i WFOŚiGW są także Europejskie Centrum Solidarności, Stowarzyszenie Pomorskie w Unii i oczywiście Fundacja RC. Dzięki temu partnerstwu NMB może trwać i rozwijać się, służąc rozwojowi aktywności obywatelskiej w naszym regionie.

Mam nadzieję, że 14 grudnia spotkamy się wszyscy w ECS na XXIV Gali NBM, na święcie organizacji pozarządowych województwa pomorskiego.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

W mieniu PARTNERSTWA NBM

Prezes Zarządu Fundacji RC

Jerzy Boczoń

 

Zaproszenie na XXIV Galę NBM – ostatecz.

PROGRAM_NBM 2018