Szanowni Państwo

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do udziału w XXIV edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, ufundowanej przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dla najlepiej działających organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska z terenu naszego województwa.

Nagrody zostaną przyznane przez Kapitułę Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Członkami Kapituły są 2 przedstawiciele Wojewody Pomorskiego, 2 przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego, 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych – laureaci NBM w roku ubiegłym, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiciel Europejskiego Centrum Solidarności, przedstawiciele fundatorów nagród specjalnych oraz przedstawiciel Fundacji RC.

Konkurs ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej i ochrony środowiska, tzw. dobrych praktyk, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Służyć ma to m.in. wzmocnieniu prestiżu sektora obywatelskiego, etosu pracy wolontarystycznej i poszerzeniu aktywności społeczności lokalnej.

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyzna nagrody za działalność w roku 2018 w następujących obszarach:

  • POMOC SPOŁECZNA
  • OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA
  • KULTURA
  • EDUKACJA

Kapituła może przyznać także nagrody dodatkowe w kategoriach:

  • SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
  • WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
  • DEBIUT ROKU

Laureaci zostaną przedstawieni i nagrodzeni podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 14 grudnia 2018 roku, w Europejskim Centrum Solidarności.

W edycji 2018 NMB wnioski składać można wyłącznie w wersji  ELEKTRONICZNEJ.

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie oraz sposobu głosowania znajdują się na stronie: http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/ w zakładce: „regulamin nagrody”.

Termin składania wniosków nominujących daną organizację do Nagrody upływa 7 listopada 2018r. o godzinie 16:00

Wnioski muszą wpłynąć do Sekretariatu Kapituły,  na adres: biuro@fundacjarc.org.pl lub dostarczone na nośniku cyfrowym do siedziby Fundacji RC.

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Al. Grunwaldzka 5,

80-236 Gdańsk tel. 58 344 40 39. Szczegółowych informacji udziela. Jerzy Boczoń – k: 602 696 044.

 

Ogłoszenie konkursu Nagrody Bursztynowego Mieczyka 2018

NBM_Wniosek_nominacyjny_2018