Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Active Citizens:

Podstawy księgowości  i finansów dla NGO

 

24-25 listopada 2018 r. (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota) i 10.00-15.00 (niedziela) w Gdańsku

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ikm.gda.pl. Formularz należy odesłać do 11.11.2018 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres:

Anna Urbańczyk

Instytut Kultury Miejskiej

 1. Długi Targ 39/40

80-830 Gdańsk

Numer faxu: 58 760 72 15

Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 16.11. 2018 r.

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie ma uporządkować wiedzę na temat zasad finansowych obowiązujących w organizacjach pozarzadowych. Umożliwi zapoznanie się z obszarem finansowo  – podatkowym. Uporządkuje zasady prowadzenia działalności ekonomicznej. Uświadomi obowiązki ciążące na Zarządach.  Pozwoli na skuteczne planowanie i korzystanie ze zróżnicowanych źródeł finansowania organizacji.

Cel szkolenia:

 • nauka, jak zdefiniować, zaplanować i wdrożyć poszczególne rodzaje ekonomicznej w organizacji (działalność odpłatna a działalność gospodarcza)
 • poznanie skutków podatkowo – finansowych poszczególnych rodzajów działalności
 • zwiększenie kompetencji planistycznych w zakresie zarządzania zasobami organizacji i rozwojem jej ekonomizacji
 • przedstawienie podstawowych obowiązków sprawozdawczych podatkowych, finansowych, projektowych
 • zwiększenie wiedzy na temat podstawowych zasad rachunkowości – polityka rachunkowości, ZPK, metodologia kosztów, ewidencji operacji gospodarczych
 • wskazanie jakie obowiązki ciążą na Zarządzie organizacji

Po szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:

 1. Potrafią zdefiniować, zaplanować i wdrożyć poszczególne rodzaje działalności w PES.
 2. Umieją przewidzieć i zaplanować skutki poszczególnych rodzajów działalności.
 3. Zwiększają kompetencje planistyczne w zakresie zarządzania zasobami organizacji i rozwojem jej ekonomizacji.
 1. Znają podstawowe obowiązki sprawozdawcze
 2. Posiadają wiedzę na temat podstawowych zasad rachunkowości.
 3. Rozumieją, jakie obowiązki ciążą na organizacji.

Metodologia:

 • zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, w przeważającej części formy warsztatowe
 • teoria służyć będzie uwspólnieniu wiedzy uczestników i uczestniczek i wyrównaniu jej poziomu
 • uczestnicy i uczestniczki przystępując do szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe z podstawowymi zagadnieniami planowanymi do realizacji oraz po zakończeniu szkolenia w wersji elektronicznej materiał poszkoleniowy
 • uczestnicy i uczestniczki pracować będą indywidualnie, grupowo i w podgrupach
 • w miarę możliwości praca odbędzie się na materiałach pochodzących z organizacji uczestników i uczestniczek (statut, analiza sytuacji, zasobów itp)

Osoba prowadząca:

Katarzyna Książczak  – absolwentka finansów i bankowości oraz ekonomii przemysłu na Uniwersytecie Łódzkim. Lata praktyki związanej z księgowością oraz studia podyplomowe na Politechnice Radomskiej zaowocowały certyfikatem na usługowe prowadzenie ksiąg handlowych. Ukończenie szkoły trenerskiej w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych – STOP w Warszawie a w dalszej kolejności certyfikacja pozwala trenerce od kilku lat dzielić się zdobytą wiedzą, zwłaszcza praktyczną.

Katarzyna Książczak przeprowadziła ponad 2 000 godzin szkoleń i drugie tyle godzin doradztwa dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalnych Ośrodków EFS, organizacji pozarządowych, firm konsultingowych i jednostek samorządu terytorialnego.       Od 10 lat szkoli organizacje pozarządowe m.in. z  zakresu szeroko rozumianej rachunkowości i sprawozdawczości, rozwoju i zasad prowadzenia działalności ekonomicznej, sprawozdawczości projektowej z różnych źródeł, zasad rozliczania zadań publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Akademia Active Citizens to projekt wzmacniający kompetencje zarządzania organizacjami i zmianą społeczną w różnorodnym świecie, realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.

Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych zgłaszane w  czasie  projektu Active Citizens. Dlatego pierwszeństwo w rekrutacji będą mieć absolwenci i absolwentki pomorskich edycji programu Active Citizens Aktywna Społeczność.

W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe i wegański obiad – w sobotę.

AC Rachunkowosc informacje

AC_Rachukowosc formularz zgloszeniowy