Szanowni Państwo,

Po raz kolejny rozpoczynamy nabór do akcji Masz Głos, która jest jedyną ogólnopolską akcją angażującą mieszkańców i mieszkanki oraz władze lokalne do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym. Organizowana jest, aby włączać mieszkańców i mieszkanki w życie publiczne, zachęcać do działania i pokazywać, że mogą być współodpowiedzialni za losy swojej gminy.

Od 2002 roku akcja objęła 680 (27 %) gmin w całej Polsce. Wzięło w niej udział ponad dwa i pół tysiąca uczestników i uczestniczek.

W ubiegłym roku uczestnicy Akcji organizowali w swojej okolicy miejsca spotkań, nadawali ulicom nazwy, odnawiali istotne dla nich miejsca, odkrywali ważne postaci ze swoich okolic. Współpracowali też z władzami przy wprowadzaniu i realizacji budżetów obywatelskich, przyjmowaniu uchwał o inicjatywie lokalnej czy organizacji konsultacji społecznych.

CO DAJE UDZIAŁ W AKCJI MASZ GŁOS?

     * Bieżące wsparcie doświadczonego zespołu, który pomaga m.in. w planowaniu i realizacji działań.
     * Dostęp do wiedzy, porady eksperckich, darmowych publikacji, szkoleń np. o angażowaniu mieszkańców do działania lub prowadzeniu diagnozy lokalnej.
     * Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami akcji z całej Polski.
     * Wzmocnienie pozycji i budowanie prestiżu w środowisku lokalnym, w relacjach z mieszkańcami, władzami oraz w kontaktach z mediami.
     * Bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne.
     * Możliwość otrzymania mikrograntu
     * Szansę na zdobycie nagrody Super Samorząd i udział w uroczystej gali wręczenia w Warszawie

CO WŁADZOM DAJE UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW W AKCJI MASZ GŁOS?

Budowanie pozytywnych relacji władz z mieszkańcami
     * Rozwój gminy płynący z merytorycznego i organizacyjnego wsparcia organizacji, grup i instytucji biorących udział w akcji
     * Kontakty z gminami z całej Polski
     * Szansę na zdobycie, wspólnie z mieszkańcami, nagrody Super Samorząd wspólnie i udział w uroczystej gali wręczenia w Warszawie

ABY ZACZĄĆ DZIAŁAĆ NALEŻY DO 23 WRZEŚNIA ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA STRONIE WWW.MASZGLOS.PL  W ZAKŁADCE DOŁĄCZ DO AKCJI .

Do udziału w akcji Masz Głos zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i mieszkanki –grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne, we współpracy z
władzami samorządowymi. Udział w akcji jest bezpłatny.

WE WRZEŚNIU ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA WOJEWÓDZKIE, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZENIEM DO AKCJI, A ICH UCZESTNICY BĘDĄ MOGLI ZDOBYĆ MERYTORYCZNĄ WIEDZĘ O TYM JAK PROWADZIĆ LOKALNE DZIAŁANIA. SZKOLENIA ODBĘDĄ SIĘ W KAŻDYM WOJEWÓDZTWIE I  MOGĄ WZIĄĆ W NICH UDZIAŁ WSZYSCY ZAINTERESOWANI.

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY!

_SZKOLENIE ZATYTUŁOWANE „JAK WYKORZYSTAĆ NOWE NARZĘDZIA WPŁYWANIA NA WŁADZĘ, TAK BY SKUTECZNIE ZMIENIAĆ SWOJE OTOCZENIE?”_ dotyczyć będzie przepisów ustawy o samorządzie gminnym w tym: podstawowych regulacji dotyczących budżetu obywatelskiego, komisji skarg, wniosków i petycji, roli przewodniczącego rady gminy w stosunku do pracowników urzędu, interpelacji radnych, raportu o stanie gminy, obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

_SZKOLENIE POPROWADZI SZYMON OSOWSKI_, szczecinianin, prawnik związany z Siecią Obywatelską Watchdog Polska od 2007 roku, a od 2010 prezes stowarzyszenia. Na co dzień przygląda się tworzeniu prawa w obszarze jawności i praw obywatelskich. Zajmuje się informacją publiczną, funduszami sołeckimi i prawnymi aspektami działania administracji. Od 2012 roku jest notowany w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce (w 2014 roku – zajął 9 miejsce), publikowanym przez Dziennik Gazeta Prawna. NA SZKOLENIE MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ POD TYM
LINKIEM: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEFBL2zI8GQmAFEcofLAcOTBjiRHPMtw-5MoFJmRdC8QNQ4w/viewform

Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego. Partnerzy edycji 2018/2019: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES.