Zachęcamy do udziału w specjalnym konkursie Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY organizowanym przez POMORSKĄ SIEĆ CENTRÓW ORGANIZACJI i dofinansowanym ze środków SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie do 8 000 złotych na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz III sektora oraz wspieranie działalności powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Dofinansowanie można przeznaczyć na wspieranie działalności istniejącego lub powstanie nowego powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowy na obszarze powiatów, w których nie ma sfederowanych struktur wsparcia dla lokalnych NGO, tj. powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, starogardzkiego, sztumskiego, wejherowskiego oraz miasta Gdynia.

UWAGA: Do konkursu można złożyć maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie!

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje oraz grupy, które mają siedzibę i planują prowadzić działania na terenie ww. powiatów województwa pomorskiego!

Adresatami projektów muszą być organizacje pozarządowe oraz osoby mieszkające w województwie pomorskim!

Nabór wniosków: od 21 sierpnia do 20 września 2018.

Projekty mogą być realizowane w okresie od 25 września do 15 grudnia 2018.

Regulamin i szczegóły konkursu w załączniku poniżej. Bieżące informacje także na: www.facebook.com/pomorskiecop lub www.facebook.com/akumulatorspoleczny

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować/zalogować się na stronie: www.witkac.pl i wypełnić formularz on-line.

UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora.

 

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu grantowego można uzyskać u:

Organizatora – Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych ul. Jeziorna 2/33, 83-300 Kartuzy, biuro@cop.pomorskie.pl, tel. 666 812 944

Partnera – w imieniu Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY – Fundacja Pokolenia ul. Obr. Westerplatte 6, 83-110 Tczew, akumulatorspoleczny@fundacjapokolenia.pl, tel. 791 939 395

Zachęcamy do udziału w konkursie i korzystania z możliwości konsultacji wniosków przed ich złożeniem. W razie pytań oczywiście służymy pomocą!