Zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej dla przedstawicieli sektora kultury pn. „Rosnąca rola kultury w nowej perspektywie finansowej UE” organizowanej w dniach 17-20 września 2018 roku w Brukseli przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”.

Pierwszego dnia wizyty (18 września) przewidziano spotkanie z europosłem pracującym w Komisji kultury i edukacji Parlamentu Europejskiego (CULT) połączone ze zwiedzaniem tej instytucji. Zaplanowano również serię spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji. Młodzieży, Kultury i Sportu) na temat znaczenia Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego oraz aktualnych wyzwań, przed jakimi stoi Unia Europejska.

Drugiego dnia wizyty (19 września) przewidziano kontynuację spotkań z ekspertami Komisji Europejskiej — porozmawiamy o programie Kreatywna Europa oraz perspektywach dla sektora kultury w nowych ramach finansowych UE. Proponujemy również prezentację nowego mechanizmu wsparcia projektów transnarodowych w dziedzinie kultury w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021, wymianę dobrych praktyk z regionami przodującymi w wykorzystaniu środków europejskich w dziedzinie kultury oraz prezentację europejskiej sieci zrzeszającej instytucje kulturalne z całej Europy – Culture Action Europe. Dla części spotkań językiem roboczym będzie angielski.

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” proponuje wszystkim uczestnikom wizyty rezerwację pokoi w hotelu Agenda Louise w konkurencyjnej cenie (114,50 EUR za pokój jednoosobowy za dobę hotelową ze śniadaniem). Oferta hotelu jest dla uczestników wizyty opcjonalna i ważna tylko do 5 września br.

Jednocześnie pragnę poinformować, że Stowarzyszenie zapewnia pomoc logistyczną w Brukseli i pokrywa koszty materiałów szkoleniowych oraz koszty organizacyjne wizyty. Nie pokrywa natomiast kosztów transportu, noclegów oraz wyżywienia uczestników.

Rejestracja poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie https://pomorskieregion.eu/forms/wizyta-kultura. Ewentualne pytania oraz uwagi proszę kierować do pana Pawła Rygalskiego z Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli na adres p.rygalski@pomorskieregion.eu lub telefonicznie pod numerem 58 333 45 81.

 

Program