Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego. Termin składania ofert mija 24 sierpnia 2018 r.

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pt.: Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych.

Szanowni Oferenci w celu prawidłowego przygotowania oferty do Modułu I – Realizacja działań opartych na opracowanym w 2017 r. Szkolnym Systemie Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Myślę pozytywnie”. Modelowy Program Promocji i Profilaktyki dla szkół podstawowych i placówek oświaty, konieczne jest wykorzystanie:

Programu – Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Myślę pozytywnie”. Modelowy Program Promocji i Profilaktyki dla szkół podstawowych i placówek oświaty, który zawiera:

Uwaga! W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (nie dotyczy to podmiotów, które uczestniczyły w otwartych konkursach ofert a realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2017).

Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line

Miejsce składania ofert:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Termin składania ofert:

24 sierpnia 2018 r.

Uwaga! W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Za: NGO