Zaproszenie do udziału w międzynarodowym seminarium kontaktowym „Making Waves”, mającym na celu nawiązanie partnerstw międzynarodowych w ramach unijnego programu grantowego „Europa dla obywateli” przez organizacje i instytucje z ośmiu państw regionu Morza Bałtyckiego: Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i Szwecji (niestety, ani Norwegia, ani Rosja nie uczestniczą w programie „Europa dla obywateli”, dlatego nie możemy zakwalifikować do udziału uczestników z tych państw).

Seminarium odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w dniach 10-11 października br. (9 października to czas przyjazdów). Skierowane jest do osób reprezentujących organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje publiczne i jednostki samorządu terytorialnego, instytucje edukacyjne, badawcze, kulturalne, które są zainteresowane współpracą międzynarodową w regionie bałtyckim, mają realną możliwość jej podjęcia po zakończeniu seminarium, jak również – mają wstępny plan na projekt w ramach programu „Europa dla obywateli”.

Celem seminarium jest przekazanie informacji o priorytetach i zasadach programu „Europa dla obywateli”, wymiana pomysłów i dobrych praktyk, zainspirowanie do działań obywatelskich w ramach programu oraz – stworzenie przestrzeni do nawiązania partnerstw międzynarodowych w regionie, które zaowocują dobrej jakości projektami i współpracą międzynarodową w ramach programu „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania planowane są wystąpienia i prezentacje najlepszych praktyk w programie „Europa dla obywateli”, a znaczna część programu będzie poświęcona na pracę metodą warsztatową nad planowanymi przez uczestników projektami międzynarodowymi.

Szczegółowe informacje o seminarium wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie internetowej wydarzenia: http://www.balticseacontact.eu/bsc2018