Pan Mieczysław Struk Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” Marszałek Województwa Pomorskiego chcąc wyróżnić najprężniej działające organizacje pozarządowe z terenu naszego województwa zaprasza do udziału w wizycie studyjnej organizowanej przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” z okazji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2018 European Week of Regions and Cities – EWRC). 16. edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniach 8-11 października w Brukseli.

EWRC to wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską i Komitet Regionów od 2003 r. Tegoroczne EWRC odbywające się pod hasłem przewodnim „Za silną unijną polityką spójności po 2020 r.” poświęcone będzie dyskusjom regionów oraz miast na temat przyszłej polityki spójności, która w tym roku obchodzi swoje 30-lecie, oraz przyszłości Unii Europejskiej, a także prezentacji dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów europejskich.

Województwo Pomorskie angażuje się w EWRC poprzez Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli, działające w ramach Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”. W tym roku nasz region uczestniczy w konsorcjum regionów i miast „Europe of Opportunities” skupiającym partnerów z Włoch (regiony Veneto, Lacjum, Marche, Lombardia i Friuli-Wenecja
Julijska), Serbii (region Wojwodina), Polski (województwo kujawsko-pomorskie), Grecji (region Attyka), Austrii (region Karyntia) oraz Norwegii (region Nordland). Wspólnie z naszymi partnerami zorganizujemy debatę pt. „Addressing the challenges of the 21st century through innovative measures”. Wydarzenie odbędzie się 9 października br. w godzinach 9:30-13:00 w centrum konferencyjnym Arts 56 przy Avenue des Arts 56 w Brukseli. Podczas spotkania przedstawione zostaną dobre przykłady z zakresu projektów wspierających innowacyjne rozwiązania dla rozwoju regionów i miast w obszarze gospodarki cyrkulacyjnej oraz nowych technologii.

Ponadto Województwo Pomorskie, reprezentowane przez Departament Rozwoju Gospodarczego UMWP oraz Miasto Gdańsk, zaproszono do udziału w dwóch seminariach organizowanych we współpracy z instytucjami europejskimi: „Strengthening the capacity of PAs & stakeholders: the role of ESIF Programmes” oraz „Green Infrastructure in cities – promoting sustainable growth and social cohesion”. Oba wydarzenia będą okazją do debaty na temat roli polityki spójności w budowaniu trwałego i zrównoważonego wzrostu, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłości tej polityki po 2020 r.

Rejestracja oraz szczegółowe informacje na temat EWRC 2018 – wraz z całościowym programem obejmującym ponad sto wydarzeń – dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/home. Uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na fakt, iż językiem roboczym wydarzenia jest język angielski.

Pełen proces aplikacji oraz tryb wyboru kandydatów opisany jest na stronie: https://pomorskieregion.eu/zaproszenie-dla-organizacji-pozarzdowych-na-wyjazd-dobrukseli-n1102. Zgłoszenie kandydatury prosimy składać w formie elektronicznej na adres mailowy: spue@pomorskieregion.eu.

Stowarzyszenie doceniając dorobek i zaangażowanie wybranych organizacji opłaci transport lotniczy oraz nocleg uczestników.

Weryfikacja i ocena nadesłanych zgłoszeń przeprowadzona będzie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”.

Pytania i uwagi prosimy kierować do Biura Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” w Gdańsku drogą mailową na adres: spue@pomorskieregion.eu oraz pod numerami telefonu: 58 32 68 709/714.

 

Regulamin- zasady wyboru – wyjazd na EWRC 2018

Oświadczenia kandydata – wyjazd na EWRC 2018

Karta zgłoszenia – kandydat na EWRC 2018