Fundacja Regionalne Centrum Informacji Wspomagania Organizacji Pozarządowych poszukuje animatora Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego

KOMPETENCJE:

– wysokie kompetencje społeczne i interpersonalne

– mile widziane doświadczenie w animacji lokalnej/środowiskowej

– dobra organizacja pracy i samodzielność działania

– rozeznanie w gdańskim sektorze pozarządowym

ZADANIA:

– identyfikowanie i nawiązanie kontaktów z poszczególnymi środowiskami/grupami nieformalnymi/instytucjami publicznymi i społecznymi w poszczególnych dzielnicach Gdańska

– udzielanie informacji dot. naborów prowadzonych w ramach Gdańskiego Funduszu Społecznego, także w formule spotkań informacyjnych

– wsparcie grup w trakcie realizacji inicjatyw

– pomoc w promocji działań Funduszu

WARUNKI FINANSOWE:

1000 zł (brutto brutto) miesięcznie/6 mcy do końca 2018 roku.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na biuro@funddacjarc.org.pl

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Regional Information and Support Centre for NGOs

Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk

tel: +48 58 344 40 39; +48 504 871 478

e-mail:  biuro@fundacjarc.org.pl

http://www.fundacjarc.org.pl [1]

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych jest członkiem Sieci SPLOT

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych informujemy, że kontakt z Regionalnym Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych jest jednoznaczny z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby realizacji podnoszonej przez Państwa sprawy. Odbywa się ono w zakresie i zgodnie z zasadami określonymi w opisie obowiązku informacyjnego na stronie http://fundacjarc.org.pl/przetwarzanie-danych-osobowych-obowiazek-informacyjny/