W ramach „Tygodnia profilaktyki uzależnień w Gdyni w terminie 08.06.2018 do 15.06.2018 r. Zespół ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020 serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na warsztat psychoedukacyjny  pt. Relacje w rodzinie, gdzie jedna z osób jest uzależniona od alkoholu.

 

 WARSZTAT PSYCHEDUKACYJNY „Relacje w rodzinie, gdzie jedna z osób jest uzależniona od alkoholu”

 

Jeżeli interesujesz się psychologią, chcesz poszerzyć swoją wiedzę odnośnie relacji międzyludzkich serdecznie zapraszamy na warsztat psychoedukacyjny, który odbędzie się 13.06.2018r w godz 10:00 do 11:30 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Tym razem poruszona zostanie kwestia relacji w rodzinach, gdzie jedna z osób jest uzależniona od alkoholu.

O przeprowadzenie półtoragodzinnego warsztatu została poproszona Pani Helena Tomaszewicz – wieloletni specjalista, pracujący z rodzinami doświadczonymi problemem uzależnienia oraz przemocy.

Podczas spotkania zdobędziesz wiele istotnych informacji na temat życia z osobą uzależnioną. Dowiesz się: w jaki sposób pomagać i wspierać w procesie leczenia;  jak choroba jednej osoby może wpływać na całe obecne i przyszłe życie pozostałych członków; oraz jak funkcjonować, aby uzależnienie nie stało się głównym tematem i tajemnicą rodzinną.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w siedzibie GCOP zgłoszenie udziału należy przesłać na adres mailowy: profilaktyka@mopsgdynia.pl

Organizator:

Zespół ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni