Utworzony z inicjatywy kilkunastu instytucji filantropijnych Fundusz Civitates ogłasza pierwszy konkurs dotacyjny przeznaczony dla koalicji organizacji społecznych z krajów UE i Europejskiej Strefy Wolnego Handlu, podejmujących wysiłki na rzecz przeciwdziałania kurczącej się przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego.

Celem Funduszu Civitates jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umożliwienie jego przedstawicielom przygotowania wspólnych, skutecznych odpowiedzi na problemy i wyzwania związane z kurczącą się przestrzenią działań obywatelskich.

Civitates wspierać będzie tworzenie nowych i usprawnienie istniejących krajowych (formalnych i nieformalnych) koalicji pozarządowych, mierzących się z problemem ograniczania sfer aktywności obywatelskiej. Dotacje z Funduszu wzmacniać będą ich zdolności operacyjne, przyczyniając się w efekcie do zwiększenia ich wpływu na poprawę warunków funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

Wsparcie z Funduszu przyznawane będzie dwuetapowo. W pierwszym etapie, Fundusz oferować będzie środki na zawiązanie lub wzmocnienie koalicji: dotarcie do potencjalnych partnerów z różnych branż i z różnych regionów kraju, ustalenie celu i strategii działania. W drugim etapie, dotacje przeznaczone będą na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem kurczącej się przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego.

Wnioski składać można do 15 czerwca 2018.

Więcej informacji o konkursie na stronie http://www.nef-europe.org/calls-for-proposals/

Wnioski przyjmowane są w języku angielskim.

Za: NGO