Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie pt. Księgi rachunkowe w jednostce mikro.

Szkolenie skierowane jest do jednostek mikro-organizacja, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

 • 1,5 mln zł- w przypadku wartości ogółu majątku obliczanego na koniec roku obrotowego i podawanego w bilansie, tzw. Sumy aktywów bilansu;
 • 3 mln zł- w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy;
 • 10 osób- w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty;

 

Zakres szkolenia:

 1. Sposób prowadzenia księgowości w organizacjach;
 2. Uregulowania prawne prowadzenia księgowości w organizacji;
 3. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 4. Koszty i przychody w organizacji;
 5. Polityka rachunkowości, sporządzanie i dostosowanie do potrzeb organizacji pozarządowych;
 6. Zakładowy plan kont- dostosowanie planu kont na potrzeby organizacji pozarządowych;
 7. Omówienie techniki księgowania „papierowo” i komputerowo;
 8. Podstawowe operacje księgowe w organizacji nie prowadzącej działalności gospodarczej;
 9. Podstawowe obowiązki organizacji- wobec ZUS i urzędu skarbowego;
 10. Zatrudnianie pracowników, zleceniobiorców, wykonawców i wolontariuszy.

 

Szkolenie prowadzić będzie Pani Edyta Urbańska

Magister , absolwent studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość, posiadający certyfikat Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wieloletnie doświadczenie w księgowości, w tym od ponad 10 lat związana z sektorem pozarządowym. Księgowy w fundacjach i stowarzyszeniach. Doradca organizacji pozarządowych w sprawach finansowo-księgowych, a przede wszystkim osoba odpowiedzialna za rozliczanie wydatków, kontrolę budżetów i kwalifikowalności kosztów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących realizowanych projektów.

 

Termin: 27.04.2018 r. godz. 09:30 – 12:00

Miejsce: Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27-31, tel:58/621-80-98; 58/ 621-80-98

 

Na szkolenie obowiązuje kolejność zgłoszeń!!!