18 maja 2018 roku, będziemy mogli po raz dziesiąty spotkać się Europejskim Dniu Sąsiada. To niezwykłe, kiedy z intuicyjnych działań, które na celu miały tylko jedno „Nic bez mieszkańca”, rodzi się profesjonalizm.

Po raz dziesiąty ! Dzień Sąsiada w Gdyni Chyloni. Laboratorium partycypacji.

Niezwykły to jubileusz dla organizowania społeczności lokalnych. Gdy zaczynaliśmy, nie wiele osób z kręgu instytucji i samych sąsiadów dowierzało, że się uda. Byliśmy jak prekursorzy dobrych praktyk, z dużą uważnością planując wraz z Sąsiadami kolejne działanie na osiedlu, które miało niepochlebną opinię. Odwaga , wnikliwość, otwarte głowy… w zespole strategicznym zasiadał Michał Guć ( vice Prezydent Miasta Gdyni), Jarosław Józefczyk( z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), Piotr Wołkowiński ( ekspert zewnętrzny) i ja Aleksandra Mróz Wykusz ( organizatorka społeczności lokalnej, dziś Prezeska FZS „Kreatywni”). Przez kilka lat mierzyliśmy się z wyzwaniami związanymi z wieloletnimi zaniedbaniami, skumulowanymi problemami społecznymi. Z dnia na dzień powiększał się nas zespół profesjonalistów i sąsiadów.

18 maja 2018 roku, będziemy mogli po raz dziesiąty spotkać się Europejskim Dniu Sąsiada. To niezwykłe, kiedy z intuicyjnych działań, które na celu miały tylko jedno „Nic bez mieszkańca”, rodzi się profesjonalizm. Dziś współtworzymy wspaniałe miejsce Centrum Aktywnego Mieszkańca, w samej nazwie jest „aktywność” kluczowe, aby wybudzić ludzi z bierności, zachęcić do współodpowiedzialności za dzielnice, uwrażliwić na tendencje i trendy w mieście, kraju… uczyć obywatelskości, krytycznego myślenia, prawa do miasta, prawa do decydowania i działania. Obywatelskość to współodpowiedzialność za okolice, dzielnice, miasto. Oznacza to, że pracujemy 3 latkiem i 87 latkiem. Międzypokoleniowo, razem, doświadczenia wzajemnie się przenikają. Cudownie było przejść tą drogę…co dalej…mamy nadzieję, że wciąż sąsiedzi będą chcieli przychodzić do tego miejsca. Nie chcemy już rzucać wyzwań, ważne, aby dobra praktyka stała się ‘codziennością’, a nie wyzwaniem. Wiele projektów rodzi się i znika, wiele pomysłów kiełkuje, niestety ‘umiera’. Nasza praca pokazuje, że jest to bardzo trudna droga, ma wiele wspólnego z zarządzaniem konfliktem różnych interesów ( mieszkaniec-mieszkaniec, mieszkaniec- radny dzielnicy, radny dzielnicy- radny miasta, strategia lokalna- strategia miejska, mieszkaniec- grupa mieszkańców, animator-miasto).Podręcznikowo wiemy, jak tworzyć Domy Sąsiedzkie, ale nam udało się nie tylko stworzyć Centrum Aktywnego Mieszkańca, ale również stworzyć nową tradycję na mapie miasta. Zmienić język mieszkańców… dziś wielu z nich używa takich słów jak: międzypokoleniowość, organizowanie społeczności lokalnej. Wszystkim, którzy przyczynili się do wzrostu empowermentu tej społeczności i samej społeczności dziękujemy !

Mam nietypową prośbę czy możecie Państwo przesłać na e-meil: kontakt@kreatywni.ngo oraz na adres Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” Gdynia, ul. Opata Hackiego 17 kartkę pocztową z gratulacjami dla Sąsiadów oraz dla władz miasta, że stawiają na rozwój sąsiedztw. Wszystkie e-meile wydrukujemy i przywiesimy na tablicę jubileuszową . Dziękujemy! Pozdrawiamy i zapraszamy do nas www.kretywni.ngo