Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku przez organizacje pozarządowe zadania Warsztaty Świadomości Onkologicznej.

Oferty na realizację zadania należy składać na za pomocą systemu Witkac w formie elektronicznej do 9 maja 2018 r. do godziny 23.59 oraz w formie papierowej na formularzu wygenerowanym za pomocą ww. systemu do 11 maja 2018 r. do godz. 15.45. Uwaga! Oferta powinna być złożona zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Złożenie oferty tylko w jednej formie będzie traktowane jako brak złożenia oferty.

Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać listem poleconym na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Uchwała o konkursie

Załącznik do uchwały

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – oferta

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – karta oceny formalnej

Za: pomorskie.eu