Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Active Citizens:

Projektowanie usług z zastosowaniem metody design thinking

12-13 maja 2018 r. (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota) i 10.00-15.00 (niedziela) w Gdańsku

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ikm.gda.pl. Formularz należy odesłać do 22.04.2018 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres:

Anna Urbańczyk

Instytut Kultury Miejskiej

Długi Targ 39/40

80-830 Gdańsk

Numer faxu: 58 760 72 15

Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 24.04. 2018 r.

Wstęp wolny

 

Projektowanie usług pozwala w usystematyzowany sposób kreować rozwiązania odpowiadające na realne potrzeby odbiorców, odbiorczyń. To proces, w którym zanim zaczniemy zastanawiać się co możemy zrobić, odpowiadamy na pytania po co i dla kogo. Wszystko po to, aby tworzyć projekty naprawdę potrzebne i mające wpływ na otoczenie.

Proces znajduje zastosowanie przy planowaniu nowych wydarzeń, projektów na rzecz lokalnej społeczności, jak również w modyfikowaniu już realizowanych działań. Stosowane techniki warsztatowe mają szerokie zastosowanie i wykorzystywane mogą być m.in aby zwiększyć efektywność organizowanych spotkań.

Celem warsztatów jest:

–  zdobycie wiedzy dotyczącej procesu projektowego i umiejętności jego wykorzystaniu w swojej pracy zawodowej, działalności społecznej,

  • zapoznanie się z technikami kreatywnymi i metodami prototypowania,
  • zapoznanie z podstawowymi metodami badań jakościowych .

Metodologia:

Praca w zespołach nad przygotowanymi wyzwaniami projektowymi. W trakcie warsztatóq uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję przejść przez cały proces projektowy, poznając specyfikę jego poszczególnych elementów. Każdy moduł poprzedzony będzie krótkim wstępem teoretycznym.

Osoba prowadząca:

Agnieszka Mróz – projektantka usług, moderatorka procesów kreatywnych, analityczka biznesowa.  Szuka rozwiązań, które pozwalają równocześnie osiągnąć cele organizacji i odpowiedzieć na realne potrzeby użytkowników, użytkowniczek. Projektowała rozwiązania dla korporacji, start-upów i małych firm, instytucji publicznych, jak również organizacji pozarządowych. Doświadczona moderatorka procesów i warsztatów opartych o metodologię service design i design thinking: w ciągu ostatnich 2 lat przeprowadziła ponad 1 000 godzin warsztatów.  Współpracowała m.in. z  Concordia Design, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Laboratorium Innowacji Społecznych, Inkubatorem Starter, Agencją Rozwoju Pomorza. Prowadzi zajęcia z projektowania usług na wybranych kierunkach studiów podyplomowych takich uczelni jak SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu. Prelegentka na wielu konferencjach poświęconych tematyce service design m.in. Element Talks, Experience Camp, World Usability Day

O  projektowaniu usług:

Projektowanie usług to metodologia wpisująca się w nurt projektowania skoncentrowanego na człowieku. Proces projektowym składa się z 5 etapów:

  • Odkrywanie – poznawanie potrzeb odbiorców, odbiorczyń, otoczenia, w którym realizowana będzie inicjatywa;
  • Definiowanie wyzwania projektowego – określanie, jaki problem musi zostać rozwiązany, aby miała szansę zaistnieć oczekiwana zmiana;
  • Generowanie rozwiązań – szukanie, wychodzących poza schematy, pomysłów na działania. Wychodzimy z założenia, że aby mieć dobre pomysły najpierw trzeba mieć ich wiele. Spośród nich należy zaś wybrać kilka najbardziej obiecujących;
  • Prototypowanie – nadawnie koncepcjom namacalnego charakteru w możliwie krótkim czasie i przy niewielkich nakładach;
  • Testowanie – możliwie szybka weryfikacja pomysłów z odbiorcami, odbiorczyniami.

Istotnym elementem pracy projektowej jest zapewnienie, aby wypracowywane rozwiązania były nie tylko atrakcyjne dla odbiorców, odbiorczyń, lecz także możliwe do wdrożenia przez daną organizację.

Akademia Active Citizens to projekt wzmacniający kompetencje zarządzania organizacjami i zmianą społeczną w różnorodnym świecie, realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.

Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych zgłaszane w  czasie  projektu Active Citizens. Dlatego pierwszeństwo w rekrutacji będą mieć absolwenci i absolwentki pomorskich edycji programu Active Citizens Aktywna Społeczność.

W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe i wegański obiad – w sobotę.

ac-design-thinking-informacje

ac_design-thinking-formularz-zgloszeniowy