Fundacja Partycypacji Społecznej, realizuje projekty w ramach Funduszu Społecznego pochodzącego z Unii Europejskiej. Projekty mają na celu zwiększyć kompetencje z zakresu obsługi komputera. Projekt realizuje się przez zajęcia komputerowe, odbywane rutynowo, prowadzone przez profesjonalnych wykładowców, i w trakcie których panuje miła atmosfera.

Obecnie mamy dwa projekty :

plakat-po-50-roku-klikanie-1
Projekt I

PROJEKT DOTYCZY OSÓB 50+ W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I WIĘCEJ (MAKSYMALNY WIEK 70 LAT), zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) w województwie pomorskim, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji ICT. Jest to projekt skierowany DO OSÓB
PRACUJĄCYCH .

informacje na temat kursów:
– zakres szkoleń (np. DIGCOMP 16) MODUŁ B1: PODSTAWY PRACY Z KOMPUTEREM, MODUŁ B2: PODSTAWY PRACY W SIECI, MODUŁ B3: PRZETWARZANIE TEKSTÓW, MODUŁ B4: ARKUSZE KALKULACYJNE, MODUŁ S3: IT SECURITY, MODUŁ S9: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Program może być dostosowany do uczestników i możemy zrobić dwa wybrane moduły i inne zajęcia komputerowe np. zaawansowany Excel.

– poziom  (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany),- dostosowany do potrzeb grupy, w grupie powinny być osoby o podobnym poziomie umiejętności komputerowych
– zajęcia min 2 razy w tyg. po 6 h lekcyjnych, co daje 4,5 godzin zegarowych. Istnieją przerwy, w trakcie której spożywamy posiłek.

– jest to kurs intensywny kurs.
– LICZEBNOŚĆ GRUP 16 OSÓB

W projekcie przewidziany jest:
– posiłek
– zwrot kosztów dojazdu
– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

z-tik-na-tak-wersja-dla-50-1-1

Projekt II

Obecnie na zlecenie firmy Euro-Capital Doradztwo Gospodarcze z siedzibą w Szczecinie, realizujemy projekt pt. „Z TIK na TAK – rozwój kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców województwa pomorskiego ” – bezpłatny projekt, którego celem jest NAUCZENIE PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI z zakresu obsługi komputera dla osób powyżej 25 roku życia. NIE JEST TO WIĘC KURS SKIEROWANY TYPOWO DLA PRACOWNIKÓW, ALE DLA AKTYWNYCH OSÓB CHCĄCYCH ZGŁĘBIAĆ SWOJĄ WIEDZĘ.

– Oferujemy bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi komputera.

– Kurs trwa 100 h lekcyjnych, czyli 75 godzin zegarowych.

– UCZESTNICY ZAPOZNAJĄ SIĘ Z ZAGADNIENIAMI, ZWIĄZANYMI Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA, PORUSZANIEM SIĘ W INTERNECIE, ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW,
OBSŁUGĄ KOMUNIKATORÓW, POCZTY E-MAIL ORAZ UMIEJĘTNEGO WYSZUKIWANIA DANYCH W INTERNECIE I ICH TWORZENIA.

– Uczestnicy otrzymują bezpłatnie materiały szkoleniowe oraz catering w trakcie trwania zajęć.

– Grupy są maksymalnie 12-osobowe.

– Jest to kurs mniej intensywny, przyjemny.

Prosimy Państwa o pomoc w zakresie informowania innych instytucji o tych możliwościach, jakimi są nasze projekty. Realizujemy je na terenie Gdyni, co powoduje łatwość dostępu. Proponujemy również udział Państwa Instytucji w naszych projektach.