Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdańsku ma zaszczyt zaprosić Państwa na Seminarium pt. „ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE SZANSĄ NA STABILNE ZATRUDNIENIE”, które odbędzie się 27 MARCA 2018 R. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku. Seminarium będzie szansą na spotkanie i wymianę doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w aktywizację społeczno – zawodową osób z niepełnosprawnością oraz podsumowaniem dotychczasowych działań.

Program seminarium dostępny tutaj: Program seminarium

Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie pod nr telefonu 697 011 969 bądź mailowo gdansk@centrumdzwoni.pl do 22.03.2018r.