Już 8 marca startuje program WzmocniONE, który skierowany jest do wszystkich, których działania mają na celu budowanie społeczeństwa, w którym godność obu płci jest równie ważna. W ramach programu, w drodze konkursu zostanie wyłonionych 10 organizacji, które otrzymają wsparcie szkoleniowe i doradcze, cztery z nich zostaną także dofinansowane kwotą 40 tysięcy zł każda. Inicjatorami Programu WzmocniONE są Fundacja Ashoka Innowatorzy dla dobra społecznego oraz spółka Magovox.

WzmocniONE to program wspierania inicjatyw wzmacniających kobiety w realizowaniu swojego potencjału i budowaniu poczucia sprawczości. Zależy nam na uruchomieniu siły, która drzemie w każdej kobiecie – siły, która pozwoli jej odnaleźć odpowiedź na pytanie, kim chce być. Tym samym chcemy przyczynić się do budowania społeczeństwa, w którym godność obu płci jest równa.

Więcej informacji o konkursie znajdziecie Państwo w pliku: WzmocniONE

oraz na stronie programu: http://ashoka-cee.org/wzmocnione/