Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej, 8. edycji Ogólnopolskiego Konkurs Poezji dla Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”.

Konkurs skierowany jest do osób, które pragną:

– podzielić się swoją twórczością z czytelnikami (nagrodzone utwory zostaną opublikowane w specjalnym tomiku),

– poddać ocenie jury (w składzie: Anna Dymna, Janka Graban, Józef Baran, Wojciech Bonowicz i Adam Ziemianin),
– zdobyć nagrodę (I miejsce – 5 tys. zł, II miejsce – 3 tys. zł, III miejsce – 2 tys. zł.),
– … i zaprezentować swoje utwory na scenie Studia Radia Kraków! (uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas jesiennej edycji koncertu z cyklu „Zaczarowane Radio Kraków).

Wiersze oceniane będą w dwóch kategoriach: „Osób niepełnosprawnych intelektualnie” oraz „Osób z pozostałymi niepełnosprawnościami”.

Wiersze oraz komplet wymaganych dokumentów (opatrzone dopiskiem „Konkurs poezji”) należy przesłać do 16 marca 2017 pocztą elektroniczną pod adres: poezja@mimowszystko.org lub pocztą tradycyjną:

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4
30-198 Kraków

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne na:
http://mimowszystko.org/aktualnosci/slowa-dobrze-ze-jestescie-czekamy-zgloszenia-8-edycji-konkursu/