Fundacja Niepodległości rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt skierowany jest do :

200 organizacji pozarządowych (NGO). Wsparcie przewidziane jest dla 350 UP ( 35 grup po 10 osób) ( 210K/140M) w tym osób niepełnosprawnych, będących przedstawicielami NGO.-

Przez przedstawicieli NGO rozumie się :

– członków

– osoby zatrudnione na umowę o pracę/ umowy cywilno-prawne,

-wolontariuszy pracujących w NGO. zamieszkujących na terenie całego kraju.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji eksperckich w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej.

Oferujemy bezpłatne szkolenia o następującej tematyce:

  • Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu ekonomii z elementami polityki przemysłowej/ ekonomii przedsiębiorstwa/ analizy finansowej (64h – 8 spotkań po 8h dla 200UP – 20 grup) – realizacja II 2018- X 2018
  • Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu prawa gospodarczego/prawa pracy – (64h, 8 spotkań po 8h dla 150 UP (15grup). – realizacja II 2018 – X 2018r.

Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym –Przewidziany jest catering (obiad + napój) oraz przerwy kawowe. UP, dla których miejsce prowadzenia szkolenia będzie oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o więcej niż 50km ( drogą publiczną, nie w linii prostej) otrzymają wsparcie w zakresie noclegu.

Szkolenia zakończą się zewnętrznymi egzaminami certyfikującymi.

Szkolenia będą prowadzone w formie wykładów jak i zajęć praktycznych.

Do udziału w projekcie zapraszamy przede wszystkim kobiety, w tym osoby niepełnosprawne, będących przedstawicielami NGO. ( brak ograniczeń wiekowych).

Zakres tematyczny szkoleń :

Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu ekonomii z elementami polityki przemysłowej/ ekonomii przedsiębiorstwa/ analizy finansowej (64h – 8 spotkań po 8h dla 200UP – 20 grup)

Więcej informacji na stronie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne sa na stronie internetowej: fundacja-niepodleglosci.pl/projekty.