Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Świat Języków – Szkoła Języków Obcych s.c. w partnerstwie z TAG-CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk, realizują obecnie projekt na terenie województwa pomorskiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.05 Kształcenie ustawiczne pn. „Kompetencje TIK kluczem do rozwoju zawodowego!” dotyczący przeprowadzenia szkoleń komputerowych na poziomie A (podstawowym) lub B (średniozaawansowanym) dla 660 uczestników projektu.

 

W związku z powyższym przedstawiamy Państwu założenia projektu, podkreślając jednocześnie liczne korzyści płynące z przystąpienia do projektu.

Podkreślamy, iż udział w szkoleniu dla uczestników jest bezpłatny! Każda zainteresowana osoba, która przystąpi do projektu otrzyma wsparcie w postaci:

 • szkoleń komputerowych na pełnym poziomie A lub B w wymiarze łącznym 75 godzin lekcyjnych w grupach liczących po średnio 10 osób (szkolenia odbywać się będą na terenie woj. pomorskiego w tygodniu i/lub w weekendy poza miejscem i godzinami pracy),
 • podręczników i materiałów szkoleniowych w postaci teczek, notesów, długopisów i pendrive,
 • zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia (dla 30% uczestników/czek projektu),
 • catering (serwis kawowy) podczas szkoleń,
 • na zakończenie ścieżki szkoleniowej przewidziany jest również bezpłatny egzamin zewnętrzny potwierdzający nabycie kompetencji TIK w 5 obszarach tematycznych Digital Competence Framework, kończący się uzyskaniem certyfikatu ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych) na poziomie A lub B.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 • pozostają bez zatrudnienia lub pracują,
 • ukończyły 18. rok życia,
 • z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności kompetencji lub kwalifikacji w obszarze technologii informacyjno – telekomunikacyjnych,
 • zamieszkują na terenie województwa pomorskiego (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego).

Ponadto w ramach projektu priorytetowo traktowane są:

 • kobiety (stanowiące 60% uczestników projektu),
 • osoby w wieku powyżej 25. roku życia (stanowiące aż 80% uczestników projektu),
 • osoby w wieku 50. roku życia (150 uczestników projektu),
 • osoby posiadające wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne włącznie (246 osób),
 • pracownicy sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw i/lub podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych (330 osób),
 • osoby z niepełnosprawnościami.

Projekt „Kompetencje TIK kluczem do rozwoju zawodowego!” realizowany jest od 01.06.2017r. do 31.05.2019r.

W przypadku zainteresowania naszą propozycją uprzejmie prosimy o kontakt – chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat możliwości współpracy.

Osoba do kontaktu:

Ewa Grabowska – Specjalista ds. projektów unijnych,

tel.: 534-322-220

e-mail: egrabowska@tag-consulting.pl