Jak przygotować organizację pozarządową do zakończenia roku? Obejrzyj naszą infografikę. Łatwiej dopilnujesz niezbędnych formalności.

W grudniu sprawdź, czego musicie dopilnować w swojej organizacji pozarządowej – co do końca roku musi zrobić zarząd fundacji / stowarzyszenia lub osoba (firma), prowadząca księgowość organizacji. Uporządkuje to sprawy formalne, dokumenty w organizacji, ułatwi sporządzenie sprawozdania za mijający rok.

Czytaj dalej