Bezpłatny czas antenowy w publicznej telewizji i radiu to jeden z atrakcyjniejszych przywilejów organizacji pożytku. Skorzystamy z niego, jeśli spełnimy kilka warunków. Trzeba jednak pamiętać, że w ten sposób OPP na pewno nie zrealizuje małym kosztem kampanii jednoprocentowej czy fundraisingowej. Mimo to warto.

Czas tylko dla OPP

Kampanie społeczne prowadzone przez organizacje pożytku publicznego mogą wykorzystywać media publiczne. Ustawa o działalności pożytku daje OPP uprawnienia do bezpłatnego czasu antenowego.

„Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają organizacjom pożytku publicznego nieodpłatne informowanie o ich działalności na zasadach określonych w przepisach odrębnych” – mówi artykuł 26 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uprawnienie do bezpłatnego czasu antenowego to uprawnienie WYŁĄCZNIE organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie czy fundacja, która nie ma zarejestrowanego statusu pożytku, nie uzyska dostępu do radia czy telewizji.

Czytaj dalej