Gdyńskie Centrum Zdrowia zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów w obszarze zdrowia oraz działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Ogłoszenia znajdują się na stronie BIP w zakładce Gdyńskie Centrum Zdrowia oraz Zadania publiczne. Ogłoszenia o konkursach można również przeczytać na tablicy GCOP.

Ważna informacja!

W tym roku zmienione zostały kryteria jakościowe do poszczególnych konkursów. Oferty należy składać poprzez system www.witkac.pl do dnia 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00.

Ewentualne pytania dotyczące konkursów należy kierować na adres e-mail: j.kowalewska@gdynia.pl . Przesłane pytania wraz z odpowiedziami będą umieszczane w zakładce Gdyńskie Centrum Zdrowia (BIP).

W grudniu odbędą się również  spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych aplikowaniem do konkursów, na którym zostanie omówiony sposób aplikowania w generatorze Witkac.pl oraz omówione zostaną wprowadzone kryteria oceny wniosków.

 

Termin najbliższego spotkania w siedzibie GCOP w dniu  12 grudnia 2017, o godzinie 9:00-12:00.