Minęło półtora roku od wejścia w życie poważnej nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach. Oznacza to, że stowarzyszenia zwykłe, zakładane przed 20 maja 2016 r. mają jeszcze tylko 6 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów. A co, jeśli tego nie zrobią?

20 maja 2016 r. weszła w życie duża nowelizacja ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Pisaliśmy już o niej wiele razy, objaśniając, jakie zmiany wprowadzała, i adresując informacje do różnych grup objętych przepisami. To przypomnienie skierowane jest do stowarzyszeń zwykłych, które powstawały przed datą wejścia w życie nowelizacji.

Stowarzyszenia zwykłe były zakładane od początku działania ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, tj. od roku 1989. Nie miały jednak zbyt dużych możliwości i uprawnień.

20 maja 2016 r. dla stowarzyszeń zwykłych to data „rewolucji w przepisach”. Tego dnia weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Zmieniło się podejście, koncepcja tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń zwykłych. Stowarzyszenia zwykłe zyskały m.in. zdolność prawną czy możliwość korzystania z dotacji. Zmienił się także sposób rejestracji – tzn. zgłaszania do ewidencji – stowarzyszenia zwykłego.

Od 20 maja 2016 r. stowarzyszenia zwykłe tworzone są więc na nowych zasadach. Jednak nowelizacja ma znaczenie również dla stowarzyszeń zwykłych, które powstały wcześniej. „Stare” stowarzyszenia zwykłe, tj. takie, które zostały założone przed wprowadzeniem nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach (przed 20 maja 2016 r.), powinny dostosować się do nowych przepisów i wprowadzić konieczne zmiany. Stare stowarzyszenia zwykłe mają na to czas do 20 maja 2018 roku.

Czytaj dalej