Fundacja WIEM I UMIEM wraz z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz NSZZ „Solidarność” UG SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ na konferencję naukowo-dydaktyczną TALENT DLA WSPÓLNOTY. Czy polska szkoła jest kuźnią talentów?  pod honorowym patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty dr Moniki Kończyk.

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji na temat indywidualnego podejścia do ucznia oraz budowanie kultury sprzyjającej odkrywaniu i rozwijaniu potencjału każdego młodego człowieka.

Konferencja odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 roku w godzinach 10.00 – 14.50 na Uniwersytecie Gdańskim wydział Nauk Społecznych (aula), ul. Bażyńskiego 4.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny (dofinansowanie MRPiPS fundusz FIO). Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w konferencji do dnia 25 listopada 2017 r. poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego: https://talentdla.evenea.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie i wysłanie formularza drogą elektroniczną jest jednoznaczne z Państwa obecnością. Zastrzegamy, że nie będziemy potwierdzać przyjęcia Państwa na konferencję. Kontakt ze strony organizatorów konferencji nastąpi jedynie w przypadku odmowy udziału ze względu na brak miejsc. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w konferencji.

Szczegółowe informacje i plan konferencji: ZAPROSZENIE I PLAN