DGA S.A. zaprasza do składania pomysłów do projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych, czyli osób wymagających stałej opieki ze względu na swój stan zdrowia, osób starszych i ich opiekunów). Grantobiorcą może być każdy, zarówno osoba indywidualna, jak i podmiot, mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób zależnych. Termin naboru: do 30 listopada 2017 r.

Innowacyjność może dotyczyć zarówno wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej.

– pomysły mogą zgłaszać dowolne podmioty, osoby indywidualne lub grupy osób

– pomysłodawca może składać dowolną ilość wniosków (pomysłów)

– wsparcie merytoryczne i organizacyjne, pomoc we wdrożeniu pomysłu na szeroką skalę

– prosty formularz elektroniczny do zgłaszania pomysłów

– brak wkładu własnego

– minimum formalności

– bezzwrotny grant w wysokości do 50 000,00 zł

Termin naboru: od 10.10.2017 r. do 30.11.2017 r.

Formularz zgłoszeniowy do Projektu: http://inkubatorwielkichjutra.pl/aplikuj/

Facebook: www.facebook.com/inkubatorwielkichjutra/

Odpowiedzi na pytania udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 16.00 w Biurze Projektu przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu, pod nr tel.: 505 820 079 lub adresem e-mail: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl.

Za: NGO