ZAPRASZAMY

na X spotkanie organizacji pozarządowych

w ramach sieci Europa Café działającej pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

czwartek – piątek 30.11-01.12.2017r.

w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,

Warszawa, ul. Jasna 14/16a

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego m.in.:

 Poznasz cele Zrównoważonego Rozwoju do 2030, Strategię Europa 2020 oraz dowiesz się więcej o bezpieczeństwie i trwałości UE w kontekście kryzysu migracyjnego.

 Dowiesz się, co się działo ostatnio w UE w kwestiach związanych z organizacjami pozarządowymi, co będzie się działo, co warto wiedzieć, gdzie być i kiedy.

 Dowiesz się o partnerstwie międzynarodowym w dziedzinie: rozwoju wolontariatu, edukacji dorosłych, edukacji dzieci i młodzieży oraz wspierania seniorów.

 Poznasz tematy, którymi ‘żyją’ uczestnicy X jubileuszowego spotkania sieci Europa Cafe’ w ramach tzw. ‘małych tematów’.

Program 30.11.2017, czwartek 16.00 – 22.00

16.00-16.15  Powitalna kawa i powitanie uczestników

16.15-18.45  Dyskusja i wybór obszarów tematycznych na kolejne spotkanie Europa Café w marcu/kwietniu 2018r. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce (tematy, koordynatorzy, zastępcy, lista zespołu organizacyjnego)

Koordynuje: Monika Łagodzińska, Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA/ Centrum NGO Poznań

19.00 – 22.00 Integracyjna kolacja w restauracji na zaproszenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (miejsce zostanie podane w późniejszym terminie) Ważne: prosimy o rozważne zgłoszenia, ponieważ nie możemy na ostatnią chwilę dokonywać zmian w liczbie osób i PKE ponosi całkowity koszt kolacji nawet w przypadku odwołania poszczególnych rezerwacji.

Koordynuje: Ewa Modzelewska, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

01.12.2017, piątek 10.00 – 15.00

10.00 – 10.30 Powitanie

Formuła spotkania: 1 blok spotkań to: 1-3 ‘małe’ tematy (15-25 minut) i/lub 1 ‘duży’ temat (50-60 min) z prelegentami

Całość = 2 bloki i przerwa

BLOK I 10.30- 12.15

10.30 – 11.20 Cele Zrównoważonego Rozwoju do 2030, Europa 2020 oraz bezpieczeństwo i trwałość UE w kontekście kryzysu migracyjnego

Koordynuje: Grzegorz Grabowski, Zielonkowskie Forum Samorządowe, we współpracy z Krzysztofem Kwaterą, Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”/Polska Sieć LGD

Prelegenci/goście:

Dr Andrzej Kassenberg – Ekspert ds. polityki zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym

Pozostali goście z Zespołu ds. Spójności Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (z perspektywą do 2030 r.) z Agendą rozwojową 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju -w ustaleniu

Od konferencji w Rio de Janeiro w 1992 r. świat, poprzez agendy ONZ, ustala swoje strategie rozwoju, wyznacza cele rozwojowe. Obecnie takimi są Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs), przyjęte na konferencji nt. Zrównoważonego Rozwoju – Rio+20 „The Future We Want”. Propozycja SDGs zawiera 17 celów głównych i 169 powiązanych z nimi zadań. Obecnie trwają prace nad wypracowaniem wskaźników do Celów i określeniem sposobu ich osiągniecia.

W Polsce powołano właśnie w Ministerstwie Rozwoju Zespół ds. Spójności Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (z perspektywą do 2030 r.) z Agendą rozwojową 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Choć żaden z celów SDG nie mówi wprost o migracji – kryzys migracyjny, z jakim mamy do czynienia w Europie, ma znaczenie dla osiągnięcia różnych celów SDG.

11.20 – 12.15 2-3 ‘Małe tematy’ od uczestników X jubileuszowego spotkania sieci Europa Cafe’

Koordynuje: Monika Łagodzińska, Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA / Centrum NGO Poznań

I temat:

Starzejące się społeczeństwo – problem czy szansa?

Zmiany zachodzące w strukturze demograficznej przyczyniają się do zwiększenia zainteresowania problemem starości. Dłuższe życie, lepsza opieka medyczna i sytuacja ekonomiczna sprawiły, że przeciętna długość życia ulega wydłużeniu. Starzejące się społeczeństwo jest z jednej strony problemem, a z drugiej, dla podmiotów III sektora, może być szansą na rozwój.

Prelegent: Dominik Niemirski, Drzewickie Centrum Wolontariatu „OFIARNA DŁOŃ”

II , III temat – do ustalenia według zgłoszeń uczestników

Prelegenci: do ustalenia według zgłoszeń uczestników

12.15 – 12.30 Przerwa

BLOK II 12.30-15.00

12.30 – 13.20 Partnerstwa międzynarodowe na polu: rozwoju wolontariatu, edukacji dorosłych, edukacji dzieci i młodzieży oraz wspierania seniorów

Koordynuje: Zbigniew Hanas, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

Prelegenci/goście: w ustaleniu

13.20-14.10 Update Europejski czyli warto wiedzieć/ warto być/warto wziąć udział/ warto! w tym:

 The Altiero Spinelli Prize for Outreach 2017 , https://ec.europa.eu/education/node/7287_de

 The Innovation In Politics Awards 2017, https://innovationinpolitics.eu/en/home

 Sieci europejskie

 Ankiety/dialog obywatelski online EESC, EC, CoR, Bruksela

 Wydarzenia 2017

– KSOW/ ENRD Workshops on social hubs and innovation, 08-10/02/2017, Bruksela, https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-social-inclusion_en

– Wizyta studyjna Europa Café w Brukseli ze wsparciem Parlamentu Europejskiego, 28- 31/05/2017

– Investing in the Future of Europe, 05/06/2017, Warszawa, http://europeanmovement.eu/event/investing-in-the-future-of-europe/

– Public Hearing, EESC dot. NGO/CSO, 05-07/09/2017, Bruksela

– Alternative Finance Forum, 05/10/2017, Warszawa, http://alternativefinanceforum.com/#o-wydarzeniu

– Week of Regions and Cities, spotkanie w Norway House, granty EEA, 09-11/10/2017, Bruksela, http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm

– Sieć EUNET i sieć Europa Cafe’ , 20-23/10/2017, Budapeszt, http://www.europeannet.org/

– ERRIN i LLLWeek, 20-24/11/2017, Bruksela, http://errinh2020pdw.eu/ , http://lllplatform.eu/events/lll-week/?mc_cid=e59ed401f1&mc_eid=f22c99dec7

 Wydarzenia 2018

– Public Hearings, EESC dot. NGO/CSO, cały rok

– Civil Society Days, EESC, 05-06/2018

– Development Days, EC, 05-06/2018

– Alternative Finance Forum, 9-11/2018

– Week of Regions and Cities, EC+CoR, Bruksela, 10/2018

– ERRIN i LLLWeek, EC, 11/2018, Bruksela

Koordynuje: Monika Łagodzińska, Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA, Centrum NGO Poznań

14.10 – 15.00 Temat PKE Warszawa (temat i prelegent zostanie podany w późniejszym terminie)

Koordynuje: Ewa Modzelewska, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

15.00-16.00 Obiad oraz zwrot środków za dojazd i hotel

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

 Do udziału w spotkaniu zaproszeni są przedstawiciele organizacji pozarządowych (NGO), w tym wszyscy uczestnicy wizyt studyjnych do instytucji UE w Brukseli organizowanych przez Przedstawicielstwo KE w Polsce dla organizacji pozarządowych w czerwcu, październiku i grudniu 2013 roku, listopadzie 2014, październiku 2016 oraz maju 2017 roku.

 Planujemy również zaprosić nowe NGO zajmujące się tematyką obywatelską do Europa Café (zgłoszenia m.in. poprzez portal www.ngo.pl).

 Liczba miejsc: około 25

 Zgłoszenie online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd42bYlmfTCUwq8Au1dOtFxiFovrn1iIeDXU-AlTPvL5V0-w/viewform

ROZLICZENIE KOSZTÓW:

 Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) pokrywa koszty:

o 1 noclegu ze śniadaniem do maks. 250 zł brutto

o dojazdu do Warszawy (PKP II klasa, autobus, lot ekonomiczny – jeśli tańszy niż PKP II klasa, samochód jeśli dojazd bardzo utrudniony na podstawie paragonu lub faktury za paliwo)

o kawy/herbaty/wody podczas obu dni

o obiadu drugiego dnia

o kolacji pierwszego dnia

Zwrot dokonywany jest na podstawie biletu PKP/bus/lot itd. na trasie do Warszawy oraz faktury imiennej za nocleg (osobowej, nie na organizację) do kwoty na fakturze, ale max. do 250 PLN brutto.

W przypadku dojazdu samochodem, prosimy o zachowanie paragonu lub faktury za tankowanie paliwa.

 Uczestnik pokrywa we własnym zakresie koszt powrotu do miejsca zamieszkania i transportu lokalnego (autobus, metro, taxi), parkingu oraz innych wydatków według potrzeb.

ZNAJDŹ NAS:

Lokalizacja Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie:

http://ec.europa.eu/polska/about_us/contact/index_pl.htm

Grupa sieci Europa Café na Facebooku – dołącz do nas!:

https://www.facebook.com/groups/177822585752153/?fref=ts

KONTAKTY/ ORGANIZACJA:

 Monika Łagodzińska, Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA/Centrum NGO Poznań, monika.lagodzinska@fundacjaperitia.pl

 Ewa Modzelewska, Komisja Europejska w Polsce, ewa.modzelewska@ec.europa.eu

zaproszenie-na-x-spotkanie-europa-cafe-30-11-01-12-2017