PUNKT KONTAKTOWY „EUROPA DLA OBYWATELI” ZAPRASZA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, SAMORZĄDÓW ORAZ INNYCH ORGANIZACJI I INSTYTUCJI

DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARACH SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I PAMIĘCI EUROPEJSKIEJ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE O PROGRAMIE „EUROPA DLA

OBYWATELI”, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 16 LISTOPADA BR. W GDAŃSKU.

Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom trzeciego sektora i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych celów, priorytetów i zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie grantowym UE „Europa dla obywateli”.

Program „Europa dla obywateli” przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, kulturalnych i badawczych, sektora pozarządowego oraz innych organizacji
społeczeństwa obywatelskiego nienastawionych na zysk. Ma na celu wspieranie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz angażowanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej.

W ramach programu „Europa dla obywateli” można zrealizować projekt w obszarach:
1. _Pamięć Europejska_
2. _Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie_
2.1. Partnerstwo miast
2.2. Sieci miast
2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego.

Bardziej szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie polskiego Punktu Kontaktowego programu: europadlaobywateli.pl; oraz na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, zarządzającej programem: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Podczas spotkania informacyjnego będzie można dowiedzieć się m.in.:

– o zasadach programu „Europa dla obywateli”
– na jakie działania społeczne, edukacyjne i kulturalne można otrzymać dofinansowanie,
– na co zwrócić uwagę przy tworzeniu projektu i pisaniu wniosku,
– o dobrych praktykach w projektach, które otrzymały dofinansowanie,
– o sposobach pozyskiwania partnerów do projektów.

„Europa dla obywateli” to program UE wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne podmioty działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

SPOTKANIE JEST OTWARTE I BEZPŁATNE; ABY WZIĄĆ W NIM UDZIAŁ NALEŻY ZAREJESTROWAĆ SIĘ POPRZEZ FORMULARZ REJESTRACYJNY  NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, ZNAJDUJĄCY SIĘ POD LINKIEM:
HTTPS://EUROPADLAOBYWATELI.PL/SZKOLENIE/SPOTKANIE-INFORMACYJNE-PROGRAMU-EUROPA-DLA-OBYWATELI-16-LISTOPADA-2017-GDANSK/

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 16 LISTOPADA BR. W CENTRUM GDAŃSKA (W NAJBLIŻSZYCH DNIACH ZOSTANIE PODANY DOKŁADNY ADRES – SZCZEGÓŁY JESZCZE SĄ USTALANE), W GODZINACH 9.30-13.30.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

Zespół Punktu Kontaktowego programu „Europa dla obywateli”