Co zrobić, by relacje między osobami z niepełnosprawnością intelektualną a zdrowymi cechowały życzliwość i dobroć, zamiast strachu i nieufności, opartych na stereotypach? Należy korzystać z Ocieplacza Relacji! Konkurs na jego zaprojektowanie ogłosiła właśnie Beata Podlasek – gdynianka, której projekt JAK? jest testowany w Inkubatorze Innowacji Społecznych.

Musi się kojarzyć pozytywnie, mieć estetyczny wygląd i niewielki rozmiar. Wszystko po to, by na przykład jego podawanie z rąk do rąk było proste i szybkie. Ocieplacz relacji, bo o nim mowa, ma ułatwiać kontakty między osobami niepełnosprawnymi i zdrowymi, burzyć stereotypy, przełamywać strach.
– Nie da się ukryć, że wciąż jest problem z akceptacją osób z niepełnosprawnością intelektualną w przestrzeni publicznej. Wciąż na ich temat pokutuje wiele negatywnych stereotypów, które powodują strach – przyznaje Beata Podlasek z Gdyni, uczestniczka projektu Inkubator Innowacji Społecznych. – Dotyka on obu stron. W przypadku osób niepełnosprawnych może prowadzić do izolacji, samotności, pogorszenia jakości życia.

Szansą na zmianę wzajemnych relacji może być… ocieplacz. Właśnie ogłoszono konkurs na jego zaprojektowanie dla innowacji społecznej „JAK?”, testowanej w ramach projektu grantowego „Innowacje na ludzką miarę”.

Swoje pomysły na ocieplacz może zgłosić każdy, niezależnie od wieku i dotychczasowego doświadczenia, do 10 listopada 2017. Nagrodą dla zwycięzcy konkursu jest dwuosobowa wycieczka do Szwecji. Wszystkie szczegóły znaleźć można na stronie www.innowacjespolecznejak.blogspot.com

„Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego to projekt, który ma pomóc w rozwoju nowatorskich, oddolnych rozwiązań skierowanych do osób wymagających wsparcia ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek oraz ich opiekunów.

Pomysłodawcy projektów zgłaszanych do Inkubatora biorą udział w specjalnie opracowanych dla nich warsztatach, korzystają z konsultacji eksperckich, przygotowują projekty do testowania, opracowują harmonogram ich realizacji i budżet. Na tej podstawie wybranym innowatorom przyznawane są środki finansowe na testowanie rozwiązań w środowisku lokalnym.

Laboratorium Innowacji Społecznych, które prowadzi projekt we współpracy z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, zakończyło właśnie trzeci nabór pomysłów. Dotychczas do inkubatora wybrano 43 spośród 172 pomysłów – 26 skierowano do inkubacji w Warszawie, 17 w Gdyni.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.innowacjespoleczne.org.pl.

logotyp-iis_-full-colour

image001