logo-zm

KRS: 0000050294

Strona internetowa: www.zielonamysl.pl

e-mail: info@zielonamysl.pl

ul. Cylkowskiego 5

81-465 Gdynia


Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl” od 2001 roku zajmuje się promowaniem wśród społeczeństwa równowagi między życiem osobistym a zawodowym. Misją naszej organizacji jest wspieranie ludzi w tworzeniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu głębokich relacji międzyludzkich, wpływających na dobrą jakość życia.

Nasze działania obejmują prowadzenie Punktu Pomocy psychologicznej dla mam, rodziców niemowląt i małych dzieci „Początek w rodzinie”. W ramach Punktu oferujemy nieodpłatnie konsultacje psychologiczne, których celem jest możliwość rozpoznawania i nazywania uczuć rodziców wobec dziecka. Spotkania te dają szansę na lepsze rozumienie siebie i dziecka, co w konsekwencji ma sprzyjać budowaniu i wzmacnianiu się więzi w rodzinie.

Konsultujemy także rodziny, które dotknęła tragedia podczas porodu oraz służymy pomocą psychologiczną personelowi oddziałów okołoporodowych w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych na oddziałach położniczym, ginekologicznym, patologii ciąży czy intensywnej terapii niemowlęcej w Szpitalach.

Stawiamy sobie za cel wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży na każdym etapie. Jedną z dróg prowadzących do tego celu jest podnoszenie kompetencji specjalistów pracujących z dziećmi i ich rodzinami, a także wspieranie rodziców i opiekunów w doskonaleniu umiejętności wychowawczych i opiekuńczych.

Prowadzimy ponadto Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego – Świetlicę Socjoterapeutyczną „Koniczynka”, której oferta skierowana jest do dzieci oraz rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom uporać się z przeżywanymi emocjami i trudnościami. Pracujemy w oparciu o społeczność terapeutyczną, prowadząc specjalistyczne zajęcia socjoterapeutyczne, za pomocą których pomagamy korygować zaburzenia w zachowaniu oraz zaburzenia emocjonalne wśród dzieci i młodzieży. Dodatkowo, podczas indywidualnych konsultacji zajmujemy się diagnozą potrzeb rodziny i dziecka, dzięki czemu możemy efektywnie wspierać rodziców naszych podopiecznych w doświadczanych przez nich trudności wychowawczych i opiekuńczych.

Placówkę Świetlicy udostępniamy także dla potrzeb spotkań kulturalno-towarzyskich w ramach Klubu Seniora Dzielnicy Redłowo „Słońce”. W ramach tej współpracy realizujemy program „Decydujesz-Pomagamy” we wsparciu Fundacji Tesco, w ramach którego członkowie klubu wspólnie z wolontariuszami będą zachęcać osoby starsze na terenie Gdyni do tworzenia „pudełek życia” zwierających pomocne informacje w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia w miejscu zamieszkania seniorów i osób niepełnosprawnych.

 

 

Adres siedziby:

ul. Goska 18K

81-574 Gdynia