logo

KRS: 0000545944 

e-mail: psatkompozyt@gmail.com

ul. Antoniego  Abrahama 48B/4,

81-395 Gdynia

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT zostało założone 1 stycznia 2015 roku w Gdyni przez pasjonatów wszelkich form aktywności.

Stowarzyszenie ma na celu stały rozwój, promocję i wspieranie pasjonatów aktywnego spędzania czasu. Poza uczestnictwem i organizacją wydarzeń, przede wszystkim o charakterze proobronnym, naszymi celami statutowymi są między innymi:
– Angażowanie młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności związanych z szeroko pojętą obronnością, turystyką, rekreacją i formami przetrwania w terenie,
– Rozwój różnych form rekreacji i dyscyplin sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem sportów strzeleckich,
– Popularyzowanie wiedzy historycznej i kolekcjonowanie wyposażenia, umundurowania i uzbrojenia różnych konfliktów zbrojnych,
– Upowszechnianie wiedzy o ratownictwie medycznym i udzielaniu pierwszej pomocy.
PSAT ma również na celu nawiązanie współpracy z resortami Lasów Państwowych, Obrony Narodowej, Edukacji Narodowej oraz Sportu, jednostkami wojskowymi, a także zainteresowanymi organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz podniesienia przygotowania obronnego i poziomu zdrowia społeczeństwa.

 

 

POMORSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI TERENOWEJ „PSAT”
ROK ZAŁOŻENIA 2015
KONTAKT: Antoniego  Abrahama 48B/4,81-395 Gdynia
tel.  502205133
DANE REJESTROWE:
KRS: 0000545944
NIP: 9581668358
REGON: 36095615900000
ZARZĄD STOWARZYSZENIA:
Michał Skurzyński      Prezes Zarządu
Krzysztof Metuszek    Członek Zarządu
Filip Kołakowski         Sekretarz