tmgKRS: 0000060055

Strona internetowa: www.tmg.org.pl

ul. Władysława IV 51

81-384 Gdynia

 

Główne zadanie TMG to integrowanie gdyńskiej społeczności wokół spraw mających za cel zachowanie od zapomnienia historii i osiągnięć kulturalnych Gdyni, popularyzowanie gospodarki morskiej oraz, we współpracy ze szkołami, prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej dla młodzieży. Gromadzone materiały historyczne postanowiono publikować w cyklicznie wydawanym „Roczniku Gdyńskim”. Spotkania zarządu i członków TMG odbywały się najpierw przy ul. Fredry 4, a potem w sali obrad Polskich Linii Oceanicznych. W 1979, dzięki staraniom prezesa Rutha, towarzystwo otrzymało własny lokal przy 
ul. Władysława IV 51, poszerzony w połowie lat 80. do obecnych rozmiarów. Tu odbywają 
się co miesiąc zebrania członków zarządu, biuro jest czynne codziennie.