579201426c73d

Od 10 października do 13 listopada trwa nabór projektów w ramach inkubatora innowacji społecznych.

Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” to projekt, który gdyńskie Laboratorium Innowacji Społecznych (w imieniu Gminy Miasta Gdynia) realizuje wspólnie z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA z Warszawy, Miastem Stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o. Jego celem jest wsparcie nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób zależnych ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek ich samych oraz opiekunów. Wartość projektu to prawie 3 mln zł.

W trakcie projektu prowadzonego w dwóch lokalizacjach – Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz w przestrzeni „Marzyciele i Rzemieślnicy” w Warszawie – funkcjonować będą inkubatory innowacji społecznych, w których testowany będzie model inkubacji innowacji oparty o lokalną, sieciową współpracę międzysektorową.

W ramach trzech naborów do inkubatorów wsparcie otrzymają ok. 72 pomysły na innowacje (m.in. w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu). Pomoc udzielana będzie  przy dopracowywaniu koncepcji i przygotowywaniu prototypu innowacyjnego rozwiązania, które będzie mogło być przetestowane w środowisku lokalnym. Grant na przetestowanie w wybranej lokalizacji będą mogły otrzymać 33 projekty, a sześć najlepszych spośród przetestowanych innowacji, z potencjałem do dalszego wdrażania, będzie upowszechnianych na szerszą skalę w oparciu o doświadczenia z testowania. Ze wsparcia inkubatora będę mogli korzystać przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, ale także grupy nieformalne i osoby fizyczne.

Nabory będą dotyczyły innowacyjnych rozwiązań szczególnie w obszarach naszej codziennej aktywności, w których pojawiają się ważne potrzeby i konieczność ich zaspokajania. Pierwszy nabór rozpoczął się już 10 października: odbywa się będzie poprzez stronę innowacjespoleczne.org.pl równolegle dla dwóch inkubatorów  – w Gdyni i Warszawie. W pierwszym, pilotażowym naborze, szczególnie poszukiwane będą rozwiązania dotykające obszarów:

  1. możliwość udziału w życiu społecznym
  2. dostępne i ułatwiające życie usługi
  3. udogodnienia w codziennych czynnościach i samoobsłudze
  4. zadowolenie i poczucie sensu życia
  5. obszar innowacji dowolny, zaproponowany przez zgłaszających pomysły/projekty

Pomysły będzie można zgłaszać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie innowacjespoleczne.org.pl. Pierwszy nabór trwa od 10 października do 13 listopada, kolejne ogłaszane będą w 2017 roku.

Wszelkie informacje:

www.innowacjespoleczne.org.pl, innowacjespoleczne@lis.gdynia.pl

Tel: 58 698 22 91