????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Łowieniem poetyckich talentów zajmują się Centrum Kultury w Gdyni i Przystań Poetycka Strych. Zapraszają oni do udziału w XV Ogólnopolskim Przeglądzie Połowy Poetyckie. W ramach przeglądu odbędą się dwa konkursy: na zestaw wierszy i jednego wiersza. Zgłoszenia można nadsyłać do 4 listopada 2016 r.

W konkursie na zestaw wierszy mogą wziąć udział wszyscy twórcy. Należy przesłać jeden zestaw trzech wierszy w pięciu egzemplarzach o dowolnej tematyce, dotąd niepublikowanych i nienagradzanych. Wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem).

Do zestawu wierszy autorzy muszą dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem (pseudonimem), zawierającą dane autora/ki (imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, telefon).

Prace można nadsyłać do 4 listopada 2016 r. na adres:

Centrum Kultury w Gdyni
ul. Łowicka 51

81-504 Gdynia

z dopiskiem „Połowy 2016″

Konkurs jednego wiersza odbędzie się w drugiej połowie listopada w Cafe Strych (Gdynia, pl. Kaszubski 7B). Laureaci obydwu konkursów zostaną powiadomieni i zaproszeni do odbioru nagród podczas Gali Finałowej Przeglądu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w drugiej połowie listopada w Cafe Strych.

Program XV Połowów  Poetyckich oraz regulamin zostanie opublikowany na stronie Centrum Kultury w Gdyni oraz na profilu Przystań Poetycka Strych.

Za: pomorskie.eu